Page 8 - Media Expres nr. 1 (251) / ianuarie 2021
P. 8

TV
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE      TVR1 difuzează o emisiune dedicată


      iubitorilor de animale „Petmania”      TVR 1 difuzează un program dedicat iubitorilor de anima­       și religioase etc.
      le,având ca protagoniști medici și stăpâni de animale din          Pe lângă cazurile propuse,
      România, intitulat "Petmania", de sâmbătă, 2 ianuarie      emisiunea pune accent și pe poveștile
                                         familiilor implicate, pe relația dintre
      2021, de la ora 12:00.                        membrii familiilor și animalele lor de
                                         companie, pe felul în care acestea din
          „Petmania”  oferă  informații în fiecare zi, la secția Urgențe, precum
      actualizate despre universul relațional și felul în care relaționează toți  urmă influențează viața de zi cu zi a
                                         familiilor care le­au adoptat și care
      dintre oameni și animalele lor îndrăgite, protagoniștii implicați în dramatismul  acum sunt marcate emoțional de
      dar și despre cele mai noi produse situațiilor limită.     situația dramatică prezentată.
      destinate animalelor de companie,   Cazurile sunt prezentate în   Cei care au avut măcar o dată
      hrana cea mai potrivită pentru fiecare detaliu, cu toate „ingredientele” unui  un animal de companie o știu: un astfel
      animal,  accesorii  etc.  Emisiunea asemenea  reality­show:  dinamism,  de prieten își lasă amprenta pentru
      prezintă și ce responsabilități implică un emoție, acțiune, tensiune.  totdeauna în sufletul întregii familii. Iar
      animal acceptat în propriul cămin, dar și  „Petmania” aduce împreună –  ceea ce se întâmplă cu el ne afectează
      cum se previn bolile transmise de cu scopul de a găsi cele mai bune soluții  ca și cum ar fi vorba despre oricare
      diverși paraziți și ce comportamente au în rezolvarea cazurilor de urgență –  dintre noi.
      diferitele rase.          medici   veterinari,  psihologi,    Episoade noi din „Petmania”
          „Firul roșu” al programului îl reprezentanți ai Poliției veterinare,
      reprezintă prezentarea unor cazuri reale specialiști în medicină umană, persoane  sunt difuzate în fiecare sâmbătă, de la
                                         ora 12.00, la TVR 1.
      cu care se confruntă medicii veterinari publice, reprezentanți ai societății civile
      Primăria Voluntari are radio Sport Total

      FM și televiziunea națională Metropola TV


      Metropola TV, deținută de Consiliul Local Voluntari, s­a       serviciilor de programe. Am mai avut
                                         două cereri de preluare a acționariatului.
      transformat din 7 ianuarie 2021 din televiziune regională       Una de la DC News. Probabil că îl
      în televiziune națională. În decembrie 2020, compania Pu­       transformă într­un post cu caracter
      blivol deținută de Consiliul Local Voluntari prelua radio       politic. Și încă o tentativă de cerere de
                                         ofertă de la Realitatea Sportivă.
      Sport Total FM.                               Singurii care s­au dovedit
          Solicitarea vine la doar cinci de la 50% la 25%. De asemenea,  serioși și au acceptat condițiile impuse,
                                         să nu schimbe echipa redacțională și
      luni de când CNA a acordat licența, în programele  culturale  au  dispărut  grila de program, să rămână cu tematică
      septembrie, iar în prima zi de emisie Me­ complet, iar cele educative au scăzut de  sportivă, vă place, nu vă place, poate
      tropola TV a difuzat un interviu de la 25% la doar 6%.     nici mie nu­mi place, dar vreau să
      campanie pentru Gabriela Firea, notea­ Reprezentanții Metropola TV  rămână acest post de radio, e unic.
      ză paginademedia.ro.        susțin că televiziunea se va vedea prin  Dacă votați împotrivă, votați înmor ­
          Transformarea Metropola TV în rețelele  RCS  &  RDS,  Vodafone,  mântarea acestui post de radio. Vă rog
      televiziune națională a mai fost discutată Telekom, Orange, INES­IP TV și  să vă asumați acest vot!”.
      în ședința CNA în luna decembrie, dar NextGen.            Consiliul a aprobat, în cele din
      membrii CNA au fost sceptici la vremea  În ședința CNA din 17 decem­ urmă, schimbarea acționariatului cu
      respectivă și au amânat o decizie pentru brie 2020, autoritatea în audivizual a  șase voturi "pentru" și două "împotrivă".
      mai multe lămuriri.        aprobat preluarea de către Primăria Vo­ Cele două voturi "împotrivă" au fost date
          Reprezentanții televiziunii au luntari, care este condusă de Florentin  de Dorina Rusu și Cristina Pocora.
      motivat decizia, susținând că „s­au Pandele, a radio Sport Total FM.  Cristina Pocora a spus că are
      dezvoltat rapid” și vor să difuzeze sport  Cedarea licenței Global Media  rezerve care țin de priorități. "M­aș simți
      și alte producții.         Expert  către  Publivol,  societatea  mai liniștită dacă ați avea în asociere
          CNA a votat în ședința din 7 ia­ deținută de Primăria din Voluntari, a fost  chiar și Consiliul Judențean, chiar și
      nuarie cu șapte voturi "pentru", unul "îm­ susținută în ședință publică desfășurată  Primăria Capitalei. Mi se pare o
      potrivă" ­ Dorina Rusu, în vreme ce online de către Radu Călin, asociat  presiune prea mare pentru bugetul
      Cristina Pocora, deși a fost prezentă, a majoritar la CSR (Centrul de Radioco­ orașului Voluntari. Am avut tot felul de
      declarat că nu participă la vot, motivând municații, acționar în Global Media...),  posturi care se dezvoltă personal, ori pe
      că nu este nici pentru, dar nici împotrivă, Robert Gherghe (președintele consiliului  online, ori pe emisie și deja merg la
      iar abținerile nu există ca opțiune în re­ de administrație Publivol) și Narcis  nivelul următor. Eu am o rezervă aici”.
      gulamentul CNA. În condițiile în care șe­ Drejan (redactor­șef la Sport Total FM),  Dorina Rusu a spus: „Încă de
      dința s­ar fi defășurat fizic, este ca și nota paginademedia.ro în ziua votului. când am văzut această tranzacție în
      cum Cristina Pocora ar fi ieșit din sală în  „Din  cauza  contextului  presă am spus că o să votez împotrivă.
      momentul votului.         economic  nu  mai  putem  deține  (...) Nu mi se pare că un oraș ca
          Odată cu aprobarea trecerii la societatea care emiteȚ, a declarat Radu  Voluntari ar trebui să cheltuie banii pe o
      o licență națională, Metropola TV a mo­ Călin. "Am avut mai mulți solicitanți, dar  televiziune și pe un post de radio de
      dificat și producția proprie de la 50% la am avut un acord cu Publivol S.A. cu  sport. Mi se pare că fondurile sale
      75%, iar cea a altor producători a scăzut condiția să nu schimbe structura  trebuie folosite altfel”.      8                                         IANUARIE 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13