Page 4 - Media Expres nr. 1 (251) / ianuarie 2021
P. 4

EXPOZIȚII
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

       MIPTV exclusiv online în aprilie și un


       posibil MIPCOM la Cannes în toamnă
       Organizatorul a două dintre principalele târguri de programe        Înființată  în  anul  1963,
       pentru televiziune și digital din Europa, Reed MIDEM, a   compania   Reed    MIDEM
                                         (www.reedmidem.com) este un orga ­
       anunțat planurile pentru 2021 pentru târgurile sale      nizator de târguri profesionale inter ­
       internaționale MIPTV și MIPCOM.                   naționale, platforme de afaceri de bază
                                         pentru jucătorii cheie din sectoarele la
                                         care se referă. Târgurile MIPTV,
           MIPTV ­ cea de­a 58­a ediție  MIPCOM – aflat la a 37­a  MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR în
       care  se  desfășoară  tradițional ediție ­ împreună cu piața de programe  Cannes, MIP China în Hangzhou și
       primăvara ­ va avea loc online în pentru copii MIPJunior (9­10 octombrie  MIP Cancun în Mexic se adresează
       săptămâna 12­16 aprilie 2021 și va 2021) – este planificată de acum ca o  industriei de televiziune și conținut
       cuprinde  programele  MIPDoc  și întâlnire tradițională „în persoană” la  digital; MIDEM la Cannes pentru
       MIPFormats.  Detalii  despre  noul Cannes, între 11­14 octombrie 2021. O  profesioniștii din muzică; Esports BAR
       MIPTV 2021 Digital, inclusiv instru ­ ediție complementară digitală va fi  în Cannes și Miami pentru e­sport;
       mentele de contacte de afaceri organizată în paralel cu târgul fizic. MIPIM la Cannes, MIPIM Asia Summit
       personalizate îmbunătățite și perso ­ Jerome Delhaye, directorul  la Hong Kong SAR, Propel de MIPIM ­
       nalizate, care permit comunității inter ­ Diviziei Divertismentului Reed MIDEM,  Cannes, Propel de MIPIM ­ Paris,
       naționale de producție, vânzare și a precizat: „Am învățat foarte multe în  Propel de MIPIM NYC în parteneriat cu


     Participanți la o
     conferință în timpul
     MIPTV 2019.
     Sursa: miptv.com       cumpărare de conținut de divertisment acest an extraordinar. Două puncte se  Metaprop, Propel de MIPIM ­ Hong
       să se conecteze, vor fi anunțate în evidențiază  foarte  clar  în  toate  Kong pentru proprietăți imobiliare;
       următoarele săptămâni.      evenimentele Reed MIDEM: nevoia de  MAPIC și LeisurUp la Cannes, MAPIC
           Decizia de a organiza MIPTV luare a deciziilor clare și, atunci când  Rusia la Moscova, MAPIC Italia și The
       online se datorează incertitudinii care este posibil, în timp util, astfel încât  Happetite din Milano și MAPIC India la
       persistă privind evoluția Covid­19. Cu partenerii noștri din întreaga lume să  Mumbai pentru sectorul imobiliar cu
       toate acestea, dacă condițiile se poată planifica anul viitor; și nevoia de  amănuntul.
       îmbunătățesc suficient până la înce ­ a reveni la a face afaceri față în față.  Reed  Exhibitions
       putul anului 2021, Reed MIDEM se va De aceea confirmăm acum planurile  (www.reedexhibitions.com)  este  o
       ocupa de organizarea unui mic pentru cele mai mari două evenimente  companie de organizare de eve nimente
       eveniment cu invitații în persoană, anuale din calendarul de televiziune.  cu activități în aproape 30 de țări, din
       având în centru proiecțiile în premieră, Rămânem extrem de optimiști în ceea  43 de sectoare industriale, care atrag
       la Cannes, în timpul săptămânii ce privește a doua jumătate a anului  peste 7 milioane de participanți. Reed
       MIPTV, pentru a completa ediția di ­ 2021 și, ca atare, ne concentrăm toate  Exhibitions face parte din RELX, un
       gitală.              energiile pe readucerea tuturor la  furnizor global de informații și analize
           CANNESERIES Sezonul 4 va Cannes în octombrie pentru reuniunea  pentru clienți profesioniști și de afaceri
       avea loc în Palais des Festivals din de afaceri pe care industria o așteaptă  din toate industriile.
       Cannes în perioada 9­14 aprilie 2021. cu nerăbdare”.


      4                                         IANUARIE 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9