Page 10 - Media Expres nr. 1 (251) / ianuarie 2021
P. 10

DISTRIBUȚIE
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
     Televiziunile Discovery au ieșit din

     Focus Sat, dar nu și din Orange     de Mihai Pavelescu

     Televiziunile din grupul Discovery au ieșit din oferta de  ianuarie), Chelsea – Manchester City (3
     programe retransmise de operatorul prin satelit și online Focus   ianuarie) și Southampton – Liverpool (4
                                        ianuarie), însoțite de Premier League
     Sat deoarece "nu s­a ajuns la un acord cu grupul Discovery cu    Show, emisiune de analiză cu experți
     privire la condițiile comerciale acceptabile pentru prelungirea  precum Ion Alexandru și Gabriel Cânu,
     contractului", potrivit unui anunț publicat pe site­ul focusat.ro. În  în prezența fostului internațional român
                                        Lucian Sănmărtean.
     contrast, la 23 decembrie 2020, Discovey anunța cu bucurie      Noul parteneriat continuă să
     continuarea distribuției prin intermediul Orange România, inclu­   aducă, de asemenea, conținutul popular
     siv prin intermediul aplicației Orange TV Go.            de pe Discovery Channel, TLC, ID,
                                        Eurosport 1, Eurosport 2, Animal Planet
                                        și Travel Channel în oferta servicii TV
         Lista televiziunilor care au
     încetat transmisia pe platforma Focus  TABEL cu noile televiziuni incluse în Focus Sat
     Sat este compusă din Discovery
     Channel, TLC, Animal Planet, Inves ­ BBC Earth   Familia   11996MHz/V poziție lista canale ­ 41
     tigation Discovery, Eurosport 1 SD,  BBC Earth HD Familia   12015MHz/V poziție lista canale ­ 121
     Eurosport 2 SD din pachetul Familia. Crime & Investigation Mozaic Plus 12418MHz/V poziție lista canale ­ 45
         De  asemenea,  din  extra ­ Look Sport 2   Familia   11938MHz/H poziție lista canale ­ 85
     opțiunea Mozaic Plus au ieșit Discovery  Look Sport 3 Familia   11938MHz/H poziție lista canale ­ 86
     Channel HD, Fine Living, Discovery  Look Sport 2 HD Mozaic Plus 11804MHz/V poziție lista canale ­ 122
     Science, DTX, Animal Planet HD, Travel  Look Sport 3 HD Mozaic Plus 12034MHz/V poziție lista canale ­ 123
     Channel SD și HD, Eurosport 1 HD și  Love Nature Familia  11938MHz/H poziție lista canale ­ 40
     Eurosport 2 HD.          Stingray C­Music   Familia   11919MHz/V poziție lista canale ­ 50
         Site­ul focusat.ro a mai anunțat  Stingray Clasica Mozaic Plus 12264MHz/V poziție lista canale ­ 91
     faptul că grupul Discovery a retras de la  Stingray iConcerts Mozaic Plus 12264MHz/V poziție lista canale ­ 92
     31 decembrie 2020 televiziunile Fine  Timeles Dizi Channel Mozaic Plus 11938MHz/H poziție lista canale ­ 43
     Living și Discovery Showcase HD din  Travel XP HD Mozaic Plus 11843MHz/H poziție lista canale ­ 117
     portofoliul lor. În locul acestora, Focusat  fiind disponibilă pentru dispozitive mo ­
     introduce BBC Earth, Love Nature, Look  bile Android și iOS și pentru tele ­ Orange.
     Sport 2 și 3, Stingray (Classica, C­ vizoarele Smart TV.       „Cu  ocazia  acestui  nou
     Music, iConcerts), Crime & Investi gation,  Focus Sat oferă în mod tra ­ parteneriat, clienții serviciilor TV Orange
     Timeless Dizi Channel și Travel XP HD  dițional televiziune prin satelit și pe mobil vor avea acces la unul dintre cele mai
     în pachetele Familia și Mozaic Plus. prin intermediul satelitului Thor 6­K2, diverse portofolii de divertisment inspirat
         Începând din 4 ianuarie 2021,  fiind deținută de compania Canal+ din realitate de pe piața locală, cu genuri
     pachetul de bază Familia include  Luxembourg S.a.r.l., parte a grupului precum aventură, lifestyle, mister și
     televiziunile de sport: LookSport 2 și  internațional Canal + International / Vi ­ suspans, minunile vieții sălbatice și
     LookSport 3, televiziunea de docu ­ ven di, care a preluat operațiunile gru ­ sport. După un sezon excelent de Pre ­
     mentare BBC Earth în variantă SD și  pului M7 în iulie 2020, după ce M7 mier League în România, cu re zultate
     HD, Love Nature și Crime & Inves ­ cumpărase clienții de satelit de la UPC, remarcabile la nivel de audiențe, suntem
     tigation și Stingray C­Music.   cu puțin timp înainte de momentul când încântați să aducem cea mai spec ­
         În extraopțiunea Mozaic Plus,  Liberty Global a vândut rețelele sale de taculoasă competiție fotbalistică din
     Focusat a adăugat următoarele tele ­ cablu din mai multe țări din Europa către lume clienților de servicii TV Orange din
     viziuni noi: LookSport 2 HD și LookSport  Vodafone.         România”, a declarat Alexandru Sila ­
     3 HD, Love Nature HD, Travel XP HD,  Având legătură fără îndoială novici, Distribution & Strategic Business
     Timesless  Dizi  Channel,  Stingray  cu mărimea bazei de abonați, conti­ Development  Director,  Discovery
     iConcerts, Stingray Classica.   nuarea colaborării dintre Discovery și România & Ungaria.
         Noile televiziuni sunt dispo ­ Orange România a făcut ca transmisiile  Orange TV costă în diverse
     nibile pe noi frecvențe de recepție con­ live și premium de pe Eurosport, cu con igurații cu internet, pentru clienții
                                         f
     form Tabelului.          meciurile din Premier League, Australian Orange de mobil, de la 40 de lei în sus
         Compania îndeamnă utilizatorii  Open, Circuitul ATP și Jocurile Olimpice iar pentru clienții noi de la 45 de lei în
     care folosesc un receptor standard  de la Tokyo, să se poată vedea la primele 6 luni și 55 de lei în continuare,
     Focus Sat să îl oprească și să îl  Orange începând cu ianuarie 2021, atât pachetul cel mai scump care include și
     repornească pentru ca modificările să se  pe platformele liniare, cât și în aplicația posibilitatea activării 4k plecând de la 80
     actualizeze. Pentru alte tipuri de  Orange TV Go.        de lei.
     receptoare este necesară scanarea   În comunicatul Discovery din  Continuarea distribuției prin
     manuală a noilor frecvențe.    decembrie 2020 se arată că meciurile anumite platforme selectate pe baza
         De anul trecut, Focus Sat a  unor  giganți  precum  Liverpool, unor criterii de volum și cu discounturi
     devenit și operator de distribuție de  Manchester United, Chelsea și Man ­ semnificative a fost și în trecut prilej de
     televiziune lineară prin internet prin  chester City, printre altele, vor fi dispo ­ dispută între furnizorii de programe și,
     aplicația FOCUS SAT LIVE TV, care  nibile pentru clienții serviciilor de TV de regulă, companiile cu mai puțini abo­
     este un serviciu gratuit pentru toți clienții  Orange pe Eurosport 1, în format HD, nați. Focus Sat s­a alăturat după înceta­
     Focus Sat cu abonamente active  datorită extinderii parteneriatului anunțat rea relației cu Discovery "clubului" din
     Familia, Total sau Complet. Aplicația  de Discovery și Orange. care mai face parte, din ianuarie 2020, și
     funcționează cu un cont online și  Premier  League  include Telekom România.
     adăugarea seriei smartcard­ului în cont,  meciurile  Tottenham  ­  Leeds  (2      10                                        IANUARIE 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15