Page 6 - Media Expres nr. 1 (251) / ianuarie 2021
P. 6

CABLU
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

     Serghei Bulgac, DIGI Communications:


     „Comunicațiile au trecut în zona

     serviciilor de interes strategic”      Jurnalistul și scriitorul Petre Barbu a realizat un interviu cu Serghei  nu  sunt  direct  legate  de
      Bulgac, CEO DIGI Communications N.V., cu întrebări legate de     continuitatea  business­ului.
                                                        de
                                                     ține
                                             Lecția
                                                principală
      bilanțul unui an de pandemie, prestația autorităților din perspectiva  monitorizarea constantă a stării
      unei companii de comunicații și perspectivele pentru 2021. Prezentăm     de sănătate a echipelor și exer ­
      în continuare un extras, cu persmisiunea autorului:             sarea capacității de anti cipare.
                                                Contextul sanitar dificil
                                             de anul acesta a schimbat,
      // Reporter: Cum apreciați într­ internet fix (în creștere cu 17%). (acronim din eng. Mobile Virtual  practic, paradigma în care a fost
      un singur cuvânt evoluția   De asemenea, Spania  Network Operator) pe piața  perceput  sectorul  teleco mu ­
      grupului pe care îl conduceți în  a continuat trendul crescător  locală, mizează, în continuare,  nicațiilor în ultimii ani. Până în
      anul 2020? Acum, la final de  accelerat, fiind cel de­al doilea  pe servicii atractive pentru clienți  februarie  2020,  nevoile  de
      an, cum arată realizările în  motor al grupului, în segmentul  și diversificarea portofoliului. conectivitate  și  digitalizare
      raport cu obiectivele de la  serviciilor mobile, cu o rată de   păreau a fi niște concepte ușor
      începutul  anului?  Cum  a  creștere a numărului de RGU de  // Reporter: Care au fost cele  abstracte, care preocupau mai
      influențat pandemia afacerea  28% comparativ cu septembrie  mai  importante  lecții  de  mult furnizorii de servicii și
      pe care o conduceți? Dar                         sectoarele economice avansate
      domeniul în care activați?                          din punct de vedere tehnologic.
          Serghei  Bulgac:                           Nu spunem doar noi asta. Așa
      Eficacitate. A fost un an în care                    arăta și Indicatorul Național al
      Grupul Digi și toată industria de                    Economiei și Societății Digitale –
      telecomunicații au dovedit o                       DESI. România avea servicii de
      imensă capacitate de adaptare,                      internet de mare viteză de foarte
      rezistență, repliere. Am arătat că                    bună calitate, accesibile și ca
      suntem cu adevărat un sector                       proximitate și ca nivel de preț,
      strategic la nivel național și am                    dar prea puțin folosite pentru a
      devenit, timp de câteva luni,                      crea valoare în economie și
      coloana vertebrală a economiei                      comunități.
      românești.                                     Odată cu pandemia,
          Dacă ne uităm la                          percepția   comunicațiilor
      cifrele pe care grupul nostru le­a                      electronice a trecut din zona de
      anunțat la finalul trimestrului trei,                    utilitate în cea a serviciilor de
      aș spune că Digi a reconfirmat că                      interes strategic. Infrastructura
      este un lider al eficacității –                     de telecomunicații și capacitatea
      excelență în customer care,                        acesteia de a trata nevoile în
      dinamism în luarea deciziilor de                     creștere ale societății devin parte
      business, echilibru în utilizarea                     integrantă  a  strategiei  de
      resurselor și setarea priorităților.                   dezvoltare pe termen scurt și
      Profilul de creștere puternică pe                    mediu, atât pentru companii,
      care ni l­am construit în ultimii                    pentru  diverse  domenii  de
      ani este în continuare valabil, iar                     activitate, cât și pentru economia
      indicatorii financiari ai companiei                    națională.  Este  un  moment
      susțin această viziune.                           important, un fel de T0 al
          Veniturile noastre au                        societății și economiei digitalizate
      crescut constant, în cele nouă                      spre care aspirăm cu toții și este
      luni ale anului, ajungând la 584                    vital să nu ratăm acest start.
      milioane EUR în România și                           Iar, nu în ultimul rând,
      950,6 milioane EUR la nivel                       aș menționa lecția loialității și
      global, o creștere cu 8,7% față           Serghei Bulgac   fidelității clienților, rezultate ale
      de 30 septembrie 2019. EBITDA                      așteptărilor confirmate constant
      consolidată a crescut cu 8% la                     de echipele noastre, în cei peste
      353  milioane  EUR  pentru                        27 de ani de activitate ai
      perioada de nouă luni încheiată  2019.    business și la nivel personal  companiei.  Studiul  despre
      la  30  septembrie  2020,   Cu toate dificultățile  pe  care  le­ați  învățat  în  excelența  în  activitățile  de
      comparativ cu aceeași perioadă  din mediul de reglementare,  pandemie? customer­care,  realizat  de
      a anului 2019.      filiala din Ungaria a continuat să  Serghei Bulgac: Cred  KPMG și în 2020, ne arată că
          România a fost un  își extindă rețeaua de telefonie  că această criză medicală nu și­a  preocuparea noastră constantă
      motor de creștere la nivel de  mobilă, ajungând la o acoperire  consumat, încă, toate resursele  pentru calitate ne menține nu
      grup pentru segmentul serviciilor  de  aproximativ  70%  din  pedagogice. Trebuie să fim  doar  în  topul  preferințelor
      fixe, atingând un nivel record al  populație, într­un an și jumătate  consecvenți în apărarea sănătății  clienților, ci și ca lideri ai
      majorării numărului de unități  de la lansarea serviciilor de  angajaților  și  clienților,  în  industriei în privința relației cu
      generatoare de venituri (RGU)  telefonie mobilă. aplicarea regulilor sanitare cu  clienții.
      pentru  serviciul  pay­tv  (în  Italia, care a împlinit  strictețe, în eliminarea costurilor  Poziționați pe primul
      creștere cu 15%) și serviciile de  10 ani de activitate ca MVNO  inutile sau amânarea celor care  loc în industrie, pentru al doilea
      6                                         IANUARIE 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11