Page 7 - Media Expres nr. 1 (251) / ianuarie 2021
P. 7

CABLU
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI

      an consecutiv, am obținut un scor  a pus la încercare liderii din toate  noastre. preventive de securizare a unor
      în creștere, de la 7,72 la 8,09. Le  domeniile, inclusiv politic, într­o  // Reporter: Care considerați că  porturi vulnerabile, am transmis
      mulțumim clienților pentru că ne­ manieră pe care nu a mai întâlnit­ este cea mai mare provocare la  constant informări către angajați
      au ales și îi felicit pe colegii din  o nimeni, în generația noastră. nivel mondial în anul 2021? și clienți în legătură cu diversele
      departamentele de relații cu  // Reporter: Care sunt princi ­ Serghei Bulgac: Pan ­ alerte de securitate cibernetică.
      clienții și online pentru această  palele trei puncte ale strategiei  de mia încă nu s­a încheiat și  Pe măsură ce numărul
      evoluție.         dumneavoastră de business  efectele vor fi multiple și le vom  de  device­uri  conectate  va
      // Reporter: Traversăm o peri ­ pentru anul viitor? descoperi pe parcurs. Vedem  crește, numărul de facilități și de
      oadă în care unul dintre actorii  Serghei Bulgac: Să  deja o tendință de intensificare a  aplicații se va multiplica, va trebui
      principali a fost statul/auto ­ continuăm să extindem rețelele  atacurilor cibernetice și compania  să facem față unor provocări tot
      ritățile. Cum apreciați prestația  de comunicații fixe în România,  noastră a derulat pe tot parcursul  mai mari din punct de vedere
      autorităților române în această  Ungaria și Spania și rețeaua  anului mai multe campanii de  securitate informatică.
      perioadă?         mobilă în România și Ungaria,  informare și educare a publicului.  Vom avea nevoie de
         Serghei Bulgac: Nu  bazându­ne pe expertiza echi ­ Era de așteptat ca o trecere  tot mai mulți specialiști și sis ­
      este rolul nostru acela de a da  pelor noastre și pe nevoia tot mai  masivă la modul de lucru remote  temul de educație va trebui să
      note autorităților, nu am fost  mare de conectivitate a clienților. și la creșterea e­commerce­ului  susțină această nevoie în creș ­
      niciodată în poziția de a lua  Să  ne  consolidăm  să aducă și efecte secundare  tere, inclusiv în sistemele de stat.
      decizii pentru comunități extinse,  poziția pe fiecare dintre aceste  precum înmulțirea atacurilor de  Să ne gândim numai la câte
      pentru o națiune întreagă. piețe, ca furnizor de servicii con ­ tip DDoS (acronim din eng.  școli, spitale și instituții ale
         Totuși,  aș  remarca  vergente de comunicații elec ­ Distributed  Denial­of­Service)  statului au fost conectate în
      faptul că măsurile luate pe  tronice (în România, Ungaria,  atac care duce la blocarea  ultima perioadă la internet și
      piețele unde suntem prezenți au  Spania).   resurselor unui calculator, n. red.  utilizează intens aplicații de pe
      fost, în esență, aceleași, dar  Nu în ultimul rând –  Media Expres), tentativele de  dispozitive și din rețele locale mai
      efectele au fost diferite, de la un  misiunea Digi a fost și este aceea  fraudă prin diverse forme de  mult sau mai puțin sigure.
      teritoriu la altul. Este imposibil de  de a oferi clienților cele mai bune  înșelăciune sau furt de date. Pe termen mediu și
      spus acum care dintre modele a  servicii la cele mai accesibile  Echipele  noastre  lung, accelerarea digitalizării va
      fost mai eficient, mai ales că  prețuri, conectivitate sigură și  tehnice sunt tot timpul în alertă și  modifica și structura opțiunilor
      vorbim despre societăți cu trasee  nelimitată pentru toți, indiferent  țin legătura cu autoritățile pentru  profesionale. Vor apărea noi
      istorice diferite, experiențe de  de mediul în care locuiesc,  a asigura un mediu propice  meserii, unele dintre ele se vor
      grup distincte, culturi diverse. trăiesc, muncesc. Acesta va fi și  clienților noștri, fie ei rezidențiali  transforma, altele se vor re ­
         Mai mult, criza actuală  în 2021 unul dintre obiectivele  sau corporate. Am luat măsuri  inventa.                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12