Page 13 - Media Expres nr. 4 / aprilie 2021
P. 13

LEGISLAȚIE
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI      Proiectul de lege privind transpunerea

      directivei serviciilor mass­media
       Ministerul Culturii a supus dezbaterii publice la 25 martie proiectul de lege pentru modificarea și
       completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind
       cinematografia, cu termen pentru observații 5 aprilie 2021.
          Proiectul  poate  fi prezent  în  procedura  de site­ul Ministerului Culturii, după to ritățile  naționale  de  regle ­
       accesat online la adresa http:// Infringement, având obligația de a izbucnirea pandemiei cu Covid­ mentare  în  domeniul  audio ­
       www.cultura.ro/proiect­de­lege­ transpune până în 19 septembrie 19.   vizualului,  autoritățile  pentru
       10. La o primă vedere, proiectul 2020, în legislația națională,  Toți cei interesați au protecția consumatorilor etc.
       modifică  fundamental  legea Directiva  2018/1808  a putut  transmite  propuneri  și
       audiovizualului, acordând CNA Parlamentului European și a observații la adresa de e­mail Potrivit  proiectului  supus  în


       atribuții  pentru  reglementarea Consiliului din 14 noiembrie 2018, legislativ@cultura.ro.  Toate dezbatere  publică,  dispozițiile
       conținutului audiovizual online, de modificare a Directivei 2010/13/ sugestiile primite vor fi analizate naționale  de  transpunere,
       dar și posibilitatea de a soma UE privind coordonarea anumitor de compartimentele de specia ­ Directivei se vor regăsi în:
       radiodifuzorii TV licențiați în alte dispoziții stabilite prin acte cu litate ale Ministerului Culturii, se Proiectul  de  Lege  pentru
       state UE, în vreme ce Legea putere  de  lege  sau  acte mai arată în comu nicat. modificarea şi completarea Legii
       cinematografiei  este  adaptată administrative în cadrul statelor  Directiva 1808 / 2018 nr. 504/2002 a audiovizualului şi a
       doar în ce privește taxarea membre cu privire la furnizarea de (Directiva serviciilor mass­media Ordonanţei  Guvernului  nr.
       serviciilor de tipul Netflix, Prime servicii mass­media audiovizuale audiovizuale) este rezultatul unui 39/2005 privind cinematografia
       Video, HBO GO etc. privind (Directiva serviciilor mass­media proces complex de negociere, în (Proiectul); Legea nr. 192/2006
       alimentarea fondului de producție audiovizuale). care au fost implicate la nivel privind medierea şi organizarea
       cinematografică și de televiziune  Un prim proiect a fost european  ministerele  culturii, profesiei de mediator, Legea nr.
       din România.       retras în primăvara anului 2020, centrele naționale de cinema ­ 134/2010 ­ Codul de procedură
          România se află în fără prea multe explicații, de pe tografie ale statelor membre, au ­ civilă și în Constituţia României.                                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18