Page 12 - Media Expres nr. 4 / aprilie 2021
P. 12

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
      AUTORITĂȚI      CNA ar putea fi obligată de instanță să

      anuleze un concurs de radio din 2017
       Radio Clasic a obținut în instanță, după aproape 4 ani de proces,  Gubernat, a recunoscut că CNA
       anularea parțială a deciziei de acordare a unor licențe de radio din  nu  are  o  strategie  pentru
                                              acordarea licențelor și că i­ar fi
       timpul unui concurs desfășurat de Consiliul Național al Audiovizualului în  cerut sprijinul pentru elaborarea
       iunie 2017, potrivit unui anunț al radioului care funcționează în prezent   uneia.
                                                 Pe de altă parte, Andrei
       exclusiv online și pe mobil, publicat la 24 martie pe site­ul clasicradio.ro. Enescu crede că CNA a protejat
                                              în 2017 interesele radioului public.
                                              „Intenția noastră este să ne
                                              adresăm și Comisiei Europene să
          Potrivit site­ului CNA, licențelor audiovizuale de către articolul  publicat  de  atragem atenția că în România
       Radio Clasic a cerut în 2017 un CNA. De 30 de ani, CNA a ignorat clasicradio.ro.  există un protecționism la adresa
       număr de 16 licențe de radio, obligația legală de a elabora o  Site­ul care are și un  mediei publice”.
       neprimind însă niciuna.  strategie națională de acoperire serviciu general de știri redă în  Enescu crede că CNA
          Licențele  de  radio cu programe audiovizuale și a continuare minuta Curții de Apel  a respins acordarea licențelor
       cerute la concurs au fost acordate acordat licențe pentru radio­ București:  „Soluția  pe  scurt:  pentru Radio Clasic în 2017 din
       în 2017 de către CNA, după cum difuziune în mod discreționar, fără Respinge  excepţia  lipsei  de  cauza unei adrese primite de
       urmează: Smart FM la Alba Iulia criterii clare și transparente”. interes ca neîntemeiată. Admite  autoritatea în audiovizual, la 20
       pe 102,3MHz, City Radio la Baia                                 i
       Mare pe 104,2MHz, Jazz Radio la
       Brașov  pe  91,9MHz,  Radio
       Trinitas  la  Comănești  pe
       93,5MHz, Impuls la Craiova pe
       92MHz, Big FM la Hunedoara pe
       88,9MHz, Itsy Bitsy la Iași pe
       100,4MHz, Romantic FM la Iași
       pe 98,9MHz, Radio Eveniment
       FM la Râmnicu Vâlcea pe
       96,9MHz, City Radio la Râșnov
       pe 88,5MHz, Radio Star la Sebeș
       pe 90,1MHz, Jazz Radio la Sibiu
       pe 98,3MHz, Național FM la
       Suceava pe 90,4MHz, Radio Zu
       la Suceava pe 95,3MHz, Maria
       Radio la Toplița pe 94,4MHz și
       Radio Guerrilla la Vatra Dornei pe
       93,9MHz.
          Radio Clasic și­a bazat
       acțiunea în instanță pe argu­
       mentul principal că CNA ar fi
       trebuit să acorde licențele în baza
       unei strategii de acoperire a
       teritoriului  cu  programe  de
       radiodifuziune, această strategie
       neexistând  nici  anterior,  nici
       ulterior concursului din 2017. CNA
       nu are o astfel de strategie nici în
       prezent.
          Potrivit  președintei                         unie 2017, din partea Radio
       CNA, Monica Gubernat, con­  “Este pentru prima dată cererea. Anulează,  în  parte,  România Muzical și a Radio
       tactată de Media Expres la 25 când un participant la concursurile Hotărârea CNA din 27.06.2017 în  România Cultural, în care sunt
       martie, instituția pe care o de acordare a licențelor audio­ ceea ce priveşte rezultatul con­ criticate  anumite  argumente
       conduce va face recurs. Chiar vizuale organizate de CNA a cursului  pentru  acordarea  privind înființarea unei rețele de
       dacă momentan CNA nu are atacat în instanță procedura de frecvenţelor pentru difuzarea unor  radio private cu format muzical
       ședințe publice din lipsă de concurs. Am făcut acest lucru nu servicii de programe de radio­ clasic și / sau cultural.
       cvorum după expirarea mai multor pentru a câștiga Radio Clasic o difuziune, la care a participat  În cazul în care Radio
       mandate  de  membru  la  9 licență, ci pentru a obliga o reclamanta şi a actelor subsec­ Clasic va avea câștig de cauză
       februarie, recursul pentru astfel instituție a statului să respecte vente acesteia. Cu recurs în  după recurs, CNA ar putea fi
       de procese nu necesită apro­ legea. Ne dorim o media în slujba termen de 15 zile de la comu­ obligată în premieră absolută, de
       barea Consiliului.    cetățeanului. Pentru noi, cei care nicare. Cererea pentru exer­ către instanță, să anuleze un
          Menționăm că în 2017 am inițiat proiectul Radio Clasic, a citarea căii de atac se va depune  concurs, acela pentru frecvențele
       președinta  CNA  era  Laura fost uluitor să vedem cum la sediul CAB. Pronunţată azi,  la care a participat Radio Clasic,
       Georgescu.        membrii CNA clamează public 24.03.2021, prin punerea soluţiei  să adopte o strategie conform
          Referindu­se la aspec­ interesul pentru apărarea culturii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea  legii și, apoi, să organizeze un
       tul de legalitate, avocatul Radio și limbii naționale, iar la vot au o grefei instanţei”. nou concurs, folosind de data
       Clasic, Dorel Ene, a declarat, citat cu totul altă opinie. Am încredere  Andrei Enescu, direc­ aceasta criterii (probabil) mai
       de  clasicradio.ro:  “Hotărârea că justiția își va face treaba până torul Radio Clasic, a declarat la  clare de acordare a licențelor.
       Curții de Apel București repune în la capăt”, a declarat directorul 25 martie pentru Media Expres că
       ordine procedura de acordare a Radio Clasic, Andrei Enescu, în președinta  CNA,  Monica      12                                         APRILIE 2021
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17