Page 9 - Media Expres nr. 6 / iunie 2021
P. 9

LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
                                            BIFF      Secțiunea istorică a BIFF este dedicată

      anului Centenar Regele Mihai


      Cea de­a XVII­a ediție a Bucharest International Film Festival, care va   Principele  Radu   al
      avea loc între 3 ­ 12 septembrie 2021, inaugurează o secțiune istorică    României.
      pe care o dedică celebrării a 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I       Pentru cea de­a
      al României, evenimentul fiind organizat cu sprijinul Casei Regale  XVII­a ediție, festivalul va
      Române.                                   organiza atât proiecții în
                                             săli, cât și în aer liber,
         Dan Drăghicescu, sfârșitul  zilelor  Regelui
      producător  asociat  al Mihai, în 2017. Acest an
      Bucharest   Internațional 2021 Centenar ne dă
      Film Festival 2021, îm ­ șansa de a reflecta la
      preună cu Dana Dimitriu­ contribuția sa către nație și
      Chelba,  iniția oa rea  și popor", a declarat John
             t
      directo rul BIFF, au lansat Florescu,  Executive
      în acest an aniversar sec ­ Producer "Războiul Re ­
      țiunea istorică dedicată gelui".
      Regelui Mihai, iar în cadrul
      festivalului va putea fi   Acest an unic, ce
      vizionat filmul cap de afiș aniversează  centenarul
      al acestui centenar, "Răz ­ nașterii Regelui Mihai, își
      boiul  Regelui". Aceas ă propune să ofere publicului
                 t
      producție  istorică  este timpul necesar pentru a
      filmată în cinci țări, în regia înțelege istoria, lucru care
      lui Trevor Poots, avându­i ajută la reflectarea în
      ca producător executiv pe viitorul apropiat.
      John Florescu, producător
      senior pe Viorel Chesaru și   “Cum se spune, a
      producător asociat pe Dan înțelege istoria ne ajută să
      Drăghi cescu.       nu repetăm greșeli din
                   trecut și să onorăm eroii.
         “Filmul  “Războiul Modele  pentru  tinerele
      Regelui”  vine  precum generații sunt greu de găsit
        i
      ploa a  după  o  lungă în aceste zile și ne
      seceta.  După  ani  de bucurăm cu atât mai mult
      propagandă comunistă și pentru audiența BIFF, căci
      ne cunoaștere,  docu men ­ în această toamnă, pe
      tarul arată modestia, loia ­ lângă  filme  bune  din
      litatea și curajul Regelui festivaluri  internaționale,
      Mihai. Era timpul ca acest vom pune pe ecran și
      film să apară, o dovedește istoria noastră, mai ales
      și felul în care este primit pentru publicul tânăr”, a
      de oameni. Filmul are spus Dan Drăghicescu,
      calități remarcabile. Este producător  asociat  al
      docu mentat  atent.  Are Bucharest  Internațional
      vivacitate, culoare, inedit și Film Festival.
      este veridic și convingător
      în fiecare clipă.” ­ M.S.R.  Bucharest Interna ­
      Margareta, Custodele Co ­ țional Film Festival este
      roa nei României.     prima  mare  competiție
                   cinematograficӑ de film de
         "Regele Mihai a lungmetraj organizatӑ în
      avut o viață plină de capitală și a fost conceput
      provocări. "Războiul Re ­ ca un festival deschis
      gelui"  surprinde  curajul cinematografului de artă,
      acțiunilor Regelui Mihai la care încurajează curente
      finalul celui de­al Doilea cinematografice  nou­ organizat  de  către  respectând toate măsurile
      Război  Mondial.  Docu ­ apărute, descoperă talente  Fundația  CHARTA,  în  de protecție sanitară și
      men arul vine cu explicații și promovează tineri rea ­ colaborare  cu Asociația  normele  prevăzute  de
        t
      la suferințele de durată ale lizatori de film.   Culturală “Grigore Vasiliu  contextul  epidemiologic
      poporului român din acele            Birlic”, sub Înaltul Patronaj  actual.
      vremuri tulburi până la    În  2021  este  al Alteței Sale Regale


                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14