Page 10 - Media Expres nr. 6 / iunie 2021
P. 10

ONG
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

     RSF și Active Watch cer Inspecției

     Judiciare să ancheteze investigația


     DIICOT în redacția Newsweek     ONG­urile Reporters Sans Frontieres și Active Watch cer    ocupă funcții publice să accepte criticile publice și
     Inspecției Judiciare să ancheteze cazul primarului care a   investigațiile jurnalistice și să se abțină de la
                                        utilizarea instanțelor și a procurorilor pentru a
     dat junaliștii Newsweek România și Libertatea pe mâna     reduce la tăcere presa liberă și critică.
     DIICOT pe baza unei plângeri penale depusa fără nicio       Cerem DIICOT să dea o rezoluție în acest
     probă, iar cazul va fi adus în atenția Consiliului Europei,  caz cu cea mai mare celeritate, să facă publice
                                        toate documentele și să elibereze imediat de
     potrivit unei scrisori deschise care a fost publicată pe site­    obligația de confidențialitate jurnaliștii implicați,
     ul activewatch.ro.                          deoarece aceștia au fost vizați de o campanie de
                                        discreditare fără a li se permite să se apere.
       Reporteri  fără  Frontiere  (RSF)  și            Solicităm DIICOT să analizeze dacă procurorul
                                        responsabil a soluționat acest caz în conformitate
     organizația  sa  parteneră  din  România,            cu procedurile corecte și obligațiile etice și, dacă
     ActiveWatch,  avertizează  împotriva  unui            este necesar, să numească un alt procuror pentru
     precedent periculos, care are un posibil efect de          a da o rezoluție.
     cenzură asupra jurnaliștilor, și solicită o anchetă
     internă cu privire la modul în care plângerea           Solicităm  Inspecției  Judiciare  și
     penală a fost instrumentată de către procurori, se          Procurorului General al României să înceapă o
     arată pe site­ul citat.                       investigație cu privire la modul în care a fost
       Reproducem în continuare scrisoarea              tratată această plângere penală, dacă cererea ar
                                        fi putut fi analizată de alte instituții la un nivel
     deschisă:                              inferior celui DIICOT, dacă a fost prioritizată
       Reporteri fără Frontiere                     pentru că provine de la un primar în funcție, dacă
                                        procurorii au efectuat cercetări preliminare pentru
       ActiveWatch                           a stabili dacă cererea a avut vreo substanță
       În atenția:                           înainte ca jurnaliștii să fie chemați ca martori, în
                                        fața procurorului. Facem apel la DIICOT să
       Procurorului General al României, doamna             anunțe public dacă în acest caz s­au produs
     Gabriela Scutea                           abuzuri, interferențe ierarhice și scurgeri în afara
       DIICOT, doamna Oana Daniela Pâțu,              instituțiilor. Solicităm ca o astfel de investigație cu
     Procuror șef adjunct direcție                    privire la modul în care procurorii DIICOT s­au
       Inspecția Judiciară, Inspector Șef, dl.           ocupat de caz să se facă cu celeritate maximă,
     Lucian Netejoru            Comunicatul RSF / Active Watch a fost ilustrat cu  iar rezultatele să fie comunicate public cât mai
       Ministrului Justiției, dl. Stelian Ion   fotografia primarului Daniel Băluță curând posibil.
       Stimată doamnă/domnule,                        Îi cerem Ministrului Justiției să folosească
                       neputând să se apere, deoarece, în timp ce  rezultatul unei astfel de investigații pentru a
       În urma unor articole apărute în Newsweek  jurnaliștii interogați au fost obligați să semneze  facilita crearea unui flux de lucru clar pentru
     România și Libertatea, având ca subiect nereguli  acorduri de nedivulgare cu procurorii, alte instituții  parchete atunci când se ocupă de astfel de
     cu privire la fonduri și licitații publice, primarul  media au primit acces și au publicat selecții și  plângeri penale ale oficialilor de la putere
     Sectorului 4 București, Daniel Băluță (membru al  detalii trunchiate din plângerea penală a  împotriva jurnaliștilor, având în vedere atât
     Partidului Social Democrat), a depus o plângere  primarului Băluță. Încercarea de discreditare a  cazurile reale de șantaj, dar și acuzele de șantaj
     penală susținând că jurnaliștii de la aceste  jurnalistului a fost condusă de o publicație  care pot fi folosite doar ca instrumente de
     publicații au fost implicați în acțiuni de șantaj și  controlată de o persoană care a fost condamnată  presiune asupra jurnaliștilor de către cei care
     crimă organizată, fără a prezenta însă nicio probă  pentru că a fost intermediarul unei mite de  ocupă funcții publice.
     legată de obiectul șantajului.   milioane de euro între un om de afaceri privat și
                       un fost ministru. La rândul lor, câțiva jurnaliști  RSF va alerta Consiliul Europei în legătură
       Procurorii DIICOT, înainte de a face orice  Newsweek (cei care au publicat inițial articolul  cu acest caz de presiune judiciară asupra
     investigație independentă, au emis citații și i­au  despre primar) au fost interogați pe 21 mai. jurnaliștilor prin „Platforma pentru promovarea
     chemat pe semnatarii articolelor pentru a­i           protecției  jurnalismului  și  a  siguranței
     interoga, inclusiv pe senior editorii celor două  Reamintim autorităților din România că  jurnaliștilor”.  Acest precedent periculos din
     publicații, Newsweek România și Libertatea  relatarea subiectelor critice despre oamenii aflați  România, care se află pe locul 48 în “Indicele
     (deținută de Ringier Group), acceptând tacit  la putere, în special despre cei care gestionează  Mondial al Libertății Presei” publicat de RSF în
     afirmația primarului ­ până în prezent fără nicio  fonduri publice, este un drept puternic protejat al  2021, nu trebuie să se transforme într­o practică
     acoperire ­, cum că aceștia ar fi autorii, respectiv  jurnaliștilor și că este obligația autorităților  care are scopul de a reduce la tăcere jurnaliștii
     „autorii morali”, ai așa­numitului șantaj. Statului să garanteze exercitarea și să protejeze  independenți. Dimpotrivă, ne așteptăm ca acest
                       implementarea acestor drepturi ale jurnaliștilor.  episod foarte perturbant să fie folosit de autorități
       Interogarea, pe 20 mai, a coordonatorului  De asemenea, le reamintim că publicarea  ca o oportunitate importantă pentru a adopta
     editorial al Libertatea, Cătălin Tolontan, și a  colaborativă, în mass­media independente, este  toate măsurile adecvate pentru a preveni astfel
     jurnalistului Mihai Toma, de la aceeași publicație,  o practică standard și nicidecum un indiciu de  de încălcări flagrante ale libertății presei.
     a fost o oportunitate foto / video pentru o serie de  crimă organizată.
     instituții media. Cătălin Tolontan, un jurnalist           ActiveWatch
     respectat, a devenit ținta principală a unei  Ne așteptăm și facem apel la toate  Reporteri fără Frontiere
     campanii coordonate de discreditare în media,  partidele politice să­i instruiască pe membrii care


      10                                          IUNIE 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15