Page 5 - Media Expres nr. 6 / iunie 2021
P. 5

APP
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI
 Noutățile lunii iunie la Disney Channel și  Campanie World Wide Fund ­ acțiunea


 Disney Junior copiilor împotriva schimbărilor climatice
      Cartoon Network a anunțat o nouă inițiativă multiteritorială și       Cartoon  Network  a
      multilingvistică de conștientizare a schimbărilor climatice care a fost  colaborat, de asemenea, cu echipa
                                             Digital Video de la CNN pentru a
      lansată în regiunea din care face parte și România. Campania Cartoon     produce o serie de articole video cu
      Network Campionii Climei își propune să inspire copiii să facă față unor   tineri din regiunea EMEA care
      mici provocări care pot face o mare diferență pentru sănătatea planetei    contribuie la schimbare, pentru a
                                             inspira Campionii Climei și a­i
      noastre și a fost dezvoltată în colaborare cu organizația globală de  motiva și pe ceilalți să se implice.
      mediu WWF.                                  Scenariile scurte pun în evidență
                                             unele dintre inițiativele în care tinerii
          Lansată miercuri, 2 iunie,  timp real demonstrează modul în  de climă, în moduri pe care copiii le  fani ai Cartoon Network sunt deja
      în 18 piețe, campania multiplatformă  care Campionii Climei fac o  pot înțelege. implicați.
      urmărește să educe publicul țintă al  diferență  și  oferă  permanent  Kate Norgrove, director
      Cartoon Network, copiii cu vârsta  informații și date despre nenu ­ executiv Advocacy & Campaigns,  Cartoon Network Clima ­
      cuprinsă între 6 și 12 ani, despre  măratele moduri în care copiii se  WWF UK: „Copiii au o sete imensă  te Champions va continua pe tot
      schimbările climatice. Aceasta își  angajează în subiect din țară în  de cunoaștere și sunt unii dintre cei  parcursul anului și are o pagină de­
      propune să îi încurajeze să se  țară.     mai pasionați avocați ai planetei  dicată la adresa de web
      alăture unei comunități de tineri care  Vanessa  Brookman,  noastre. La WWF, suntem inspirați  cartoonnetworkclimatechampions.c
      fac pași concreți pentru a aborda  Head of Kids, WarnerMedia EMEA,  continuu de tinerii noștri susținători  om/ro­ro .
      una dintre cele mai mari provocări  „Suntem încântați să putem oferi  și de entuziasmul lor de a afla  Cartoon Network este o
      din  vremurile  noastre.  Noul  publicului  nostru  instrumentele  despre lumea naturală și despre  divizie WarnerMedia și televiziunea
      microsite Campionii Climei al  nece sare pentru a se implica prin  cum să o protejăm. În calitate de  de desene animate numărul 1 la
      Cartoon Network acționează ca hub  Campionii Climei, cea mai am ­ viitori gardieni ai planetei noastre,  nivel mondial, parte din familia
      central al campaniei și conține  bițioasă campanie Cartoon Network  este important ca tinerii nu doar să  HBO, HBO Now, HBO Max, Warner
      provocări, teste, jocuri și videoclipuri  de activare a copiilor din EMEA.  aibă grijă de natură, ci și să  Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC,
      care susțin sustenabilitatea și este  Vrem să îi motivăm să acționeze și  înțeleagă problemele și soluțiile  New Line, Cartoon Network, Adult
      promovat și la Cartoon Network. să le transmitem mesajul că oricine  majore de mediu, motiv pentru care  Swim, Turner Classic Movies și
          Provocările zilnice spe ­ poate deveni campion al climei.  suntem încântați să facem echipă  altele.
      cial concepute și testate de copii  Fiecare acțiune, oricât de mică, are  cu Cartoon Network în noua sa  Înfiinţată în anul 1961,
      pentru copii sunt create pentru a­i  un impact pozitiv”. campanie de conștientizare a climei.  WWF este una dintre cele mai
      inspira și a­i motiva pe cei mici să  Cartoon Network s­a  Sperăm că va inspira mulți copii și  importante organizaţii internaţionale
      facă schimbări cu impact pozitiv  aso ciat cu WWF pentru a oferi  familiile lor să devină Campionii  care derulează proiecte pentru
      asupra mediului acasă, la școală și  videoclipuri explicative simple și  Climei și să ia măsuri pozitive  conservarea naturii, în peste 100 de
      în comunitățile lor locale. O hartă în  accesibile despre problemele legate  pentru unica noastră casă comună.” ţări. Mai multe detalii la: wwf.ro.                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10