Page 4 - Media Expres nr. 2 / februarie 2021
P. 4

AUTORITĂȚI
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE

       Ședință CNA în ultima zi a mandatului


       Dorinei Rusu și al lui Radu Herjeu
       CNA a anunțat o ședință atipică pentru luni, 8 februarie, de la ora  (persoană lezată) și Antena 1,
       11.00, în ultima zi de mandat al membrilor CNA Dorina Rusu și Radu     Antena 3, Digi 24, Kanal D,
                                             Realitatea Plus, România TV ­
       Herjeu, după care autoritatea va rămâne în 7 oameni și în     emisiunie de Știri difuzate pe 22 și
       imposibilitatea de a se mai întâlni din lipsă de cvorum.          23.01.2021  ­  cu  reclamații
                                             (persoană lezată).
                                                 Ultimele puncte de pe
           Reamintim faptul că la  Radu  Herjeu  și­a  licențe audiovizuale, pe ordinea de  ordinea de zi includ o autosesizare
       sfârșitul anului trecut CNA a rămas  publicat pe pagina de Facebook și  zi a mai figurat o adre să de la RCS  a CNA privind emisiunile de Știri
       fără alți doi membri după decesul  pe blogul personal un bilanț al  & RDS SA cu privire la începere  difuzate pe data de 19.01.2021 la
       lui Radu­Călin Cristea și expirarea  activității sale în CNA în ultimii
       mandatului lui Gabriel Tufeanu.  șase ani, când a propus și au fost
       Potrivit legii, CNA are 11 membri,  aprobate 60% din numărul total de
       ședințele se desfășoară cu un  amenzi date de autoritate (224 din
       cvorum de minimum 8 membri, iar  374, numărătoarea îi aparține).
       deciziile se iau cu minimum 6  Ordinea de zi a şedinței

                                                 Radu Herjeu

                                 operărrii unui număr de 71 de  Antena 1, Aleph News, B1 TV, Digi
                                 rețele ce au aparținut companiei  24, Kanal D, Național TV, Prima
                                 AKTA TELEKOM SA.     TV, PRO TV și TVR 1 și reclamații
                        Dorina Rusu       Ordinea de zi a fost  privind spoturile publicitare: Magne
                                 completată cu numeroase rapoarte  Vie ­ difuzat în perioada 11 ­
                                 de control, printre care Tele Europa  17.01.2021; Snickers și Win ­
       voturi.         de luni a inclus două solicitări de  Nova, RTT Brașov, NCN Cluj  masters difuzate în perioada 18 –
           Membrii  CNA  sunt  licențe noi pentru televiziune  Napoca, Radio Sud Craiova, TVR  24.01.2021.
       învestiți la propunerea Parla ­ (ZOOM TV  din  Brașov  și  Tg. Mureș, Ploiești TV, Nașul TV ­
       mentului, Guvernului și Pre ­ ROCHANNEL din Constanța), trei  emisiuni difuzate în perioada 01 –
       ședinției  după  audierea  în  prelungiri de licențe, trei modificări  15.01.2021, Antena 3 ­ emisiunile  Consiliul Național al Au ­
       Parlament și votul plenului reunit al  de  acționariat,  printre  care  Subiectiv și Știri difuzate pe data  diovizualului (CNA) este garant al
       celor două Camere. Până la ora  modificarea  acționariatului  de 05.01.2021 ­ cu reclamații (per ­ interesului public şi unică autoritate
       difuzării acestei informații încă nu a  secundar PRO TV SRL București,  soană lezată Cumpănașu), PRO  de reglementare în domeniul
       fost comunicată public desemna ­ două notificări pentru difuzarea de  TV ­ emisiuni de Știri difuzate pe  programelor audio vizu ale, com ­
       rea niciunui nou membru al CNA. Servicii Media Audiovizuale la  data de 19.01.2021, Realitatea  petențele sale fiind stabilite prin
           Dorina  Rusu  se  Cerere ­ BEST MIXMEDIA SRL din  Plus ­ emisiunile 100%, Jocuri de  Le gea  audiovizualului  nr.
       așteaptă să fie din nou numită de  Câmpina/Prahova pentru  DIAS ­ putere, Culisele statulului paralel  504/2002, cu modificările și
       Președinție pentru un al doilea  PORA TV și AGENTIA YUROTON  difuzate  pe 08, 11, 13 și  completările ulterioare. Misiunea
       mandat, în vreme ce Radu Herjeu  SRL Timișoara pentru YURO RTV  14.01.2021,  România TV ­ emi ­ CNA este de a asigura un climat
       a fost numit de Parlament și este  Group – LaLa TV, НашаTB,  siuni difuzate în perioada 04 ­  bazat pe libera exprimare şi
       puțin probabil că PNL sau USR îl  VictoriaTV, TV Link, LinkTVnet,  26.01.2021 ­ cu reclamații (per ­ responsabilitatea faţă de public în
       vor propune pentru un nou  YuRoMaxTV și Radio Link Group. soane lezate/Cumpănașu), TVR 1  domeniul audiovizualului. Pentru
       mandat, conform unei declarații  Pe lângă avize de  ­ emisiunea Anchetele Comisarului  mai multe detalii despre activitatea
       prin telefon. pentru Media Expres,  retransmisie (retrageri, noti icare),  Antonescu difuzată pe data de  CNA accesați www.cna.ro.
                             f
       la 3 februarie.     decizii de autorizare și retrageri de  14.12.2020  ­  cu  reclamație

      4                                        FEBRUARIE 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9