Page 9 - Media Expres nr. 2 / februarie 2021
P. 9

SVOD
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI      NETFLIX a încasat peste 48 de milioane

      de euro din abonamentele din România
      Un studiu al European Audio ­
      vi sual Observatory, care folo ­
      sește date furnizate de Am ­
      pere Analysis, publicat la 9
      februarie, arată că Netflix de ­
      ține supremația în România în
      categoria serviciilor SVOD
      (video online la cerere cu
      abonament), cu 40% din nu ­
      mărul de abonați în anul pan ­
      demiei 2020, urmat de Voyo
      (Pro TV) – 38% și Amazon
      (care în România distribuie
      seriale și filme sub brandul
      PrimeVideo) – 21%, la un total
      național de 1,16 mili oane de
      abonați.

         Cele trei servicii au deținut cumulat             Foto: CardMapr @ unsplash.com
      99% din piața de abonați la serviciile de conținut
      online cu plată din România în 2020, potrivit
      studiului publicat la 9 februarie.
         Explicațiile  nu  acoperă  detaliat
      metodologia folosită, dar probabil că ține cont
      doar de abonamentele plătite direct online pentru
      serviciile de conținut, nefiind de exemplu incluși
      abonații la serviciile de cablu care accesează
      HBO GO sau DigiOnline cu plata prin furnizorul
      clasic de televiziune.
         Pe baza informațiilor din studiul EAO,
      Media Expres a calculat că Netflix ar fi putut
      încasa din România anul trecut între 3,7 și 5,5
      milioane de euro pe lună, prima cifră fiind obținută
      înmulțind numărul de abonați la abonamentul
      minim de 7,99 euro, iar cifra maximă, dacă toți
      abonații din România ar avea abonamentul Pre ­
      mium de la Netflix, care costă 11,99 euro pe lună.
         Atât Voyo, cât și PrimeVideo au un
      abonament lunar de aproximativ 3 euro, ceea ce
      ar duce piața de conținut online cu plată din
      România la aproximativ 6 milioane de euro pe lu­
      nă, peste 70 de milioane de euro pe an.
         Studiul realizat la nivel european
      notează că furnizorii americani domină piețele
      naționale ale UE în furnizarea de conținut online
      cu plată prin internet. Creșterea veniturilor SVOD
      de la 12 milioane euro în 2010 la 9,7 miliarde euro
      în 2020 a fost determinată de lansări multiple de
      servicii în ultimii 10 ani și adaptarea rapidă a
      consumatorilor în Europa, abonamentele OTT
      SVOD crescând de la 300.000 în 2010 la peste
      140 de milioane în 2020.
         Raportul Observatorului European al
      Audiovizualului se concentrează pe evoluția
      piețelor  Video­on­Demand  cu  abonament
      (SVOD), a cumpărării de filme online (TVOD) și a  audiovizuale tradiționale.  observatoire/industry.
      serviciilor finanțate de publicitate de Video­on­ Rapoartele OEA pot fi descărcate
      Demand (AVOD / BVOD) din Uniunea Europeană  gratuit la adresa https://www.obs.coe.int/en/web/
      (UE28) și impactul acestora asupra piețelor


                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14