Page 4 - Media Expres nr. 4 / aprilie 2021
P. 4

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
                   TV




       Dezastru la încrederea în știrile TV într­un


       sondaj de opinie




       Peste 60% dintre români nu au încredere în știrile TV și 55% sunt de        Expunerea la știri false
       părere că în ultimele luni au fost expuși la știri false și dezinformări,  ­ 55% dintre respondenți apreciază
                                             că în ultimele luni au fost expuși la
       potrivit sondajului de opinie intitulat ”Neîncrederea publică: Vest vs.  știri false sau dezinformări în foarte
       Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și   mare și mare măsură, iar 42,6% că
       fenomenului știrilor false”, Capitolul 4, dedicat percepției populației cu  au fost expuși în mică măsură sau
                                             foarte mică măsură/deloc. 2,5% nu
       privire la expunerea la știrile false și încrederii în sursele de  știu sau nu răspund la această
       informație.                                 întrebare.
                                                 Analiza   socio­
                                             demografică: Procente mai ridicate
           Sondajul a fost realizat  wp­content/uploads/ spus că ”Procentul mare de  ale celor care sunt de părere că au
       de  INSCOP  Research  în  2021/03/31.03.21­Sondaj­ persoane care nu percep natura  fost expuși în mare și foarte mare
       parteneriat cu Verifield la comanda  INSCOP­STG­TSP.­Capitolul­4­ intereselor propagării știrilor false,  măsură în ultimele luni la știri false
       think­tank­ului  STRATEGIC  2.pdf        precum și procentul mare de tineri  se regăsesc în rândul persoanelor
       Thinking      Group      Remus  Ștefureac,  cu studii primare și medii,  sub 44 de ani, cu un nivel de
       (www.strategicthinking.ro) în cadrul  președinte  Strategic  Thinking  preponderent din zonele rurale,  educație mai ridicat și cu un venit
       unui proiect de cercetare sprijinit  Group, a declarat că „O pondere  care cred că UE dezinformează,  care le asigură mai mult decât un
       de The German Marshal Fund of  importantă dintre respondenții din  accentuează necesitatea unui plan  trai decent. Consideră că au fost
       the United States și finanțat de  toate categoriile socio­demografice  de măsuri convergente din zona  expuși în mică măsură sau foarte
       Black Sea Trust for Regional  conștientizează faptul că sunt  guvernamentală, a societății civile,  mică măsură/deloc la știri false în
       Cooperation prin True Story  expuși la știri false și dezinformări.  a asociațiilor profesionale și media  special persoanele peste 45 de
       Project (www.truestoryproject.ro). Dincolo de amploarea acestui  pentru  reducerea  acestei  ani, cei cu un nivel de educație mai
                    fenomen subversiv pentru orice  vulnerabilități societale. În lipsa  scăzut, cu un venit redus,
       Sondajul de opinie, realizat în  societate, conștientizarea sa de  unui astfel de plan, pe termen lung  persoane care nu folosesc rețele





































       perioada 1 – 12 martie 2021, este  către populație poate facilita  aceste tendințe pot regresa  sociale.
       împărțit în patru capitole, cel de­al  procesele de contracarare a celor  preferințele  electorale  către  Acțiuni de propagandă
       patrulea capitol fiind dedicat  mai  flagrante  narative  autocrație și distanțarea față de  și dezinformare susținute de alte
       percepției populației cu privire la  propagandistice disruptive, sub  vest în concordanță cu trendul  țări
       expunerea la știrile false, respectiv  condiția existenței unor strategii și  actual din Ungaria, Polonia sau  ­ 58,3% dintre cei chestionați
       încrederii românilor în sursele de  platforme coerente și credibile de  Serbia”. consideră că unele state susțin
       informație. Prezentarea grafică a  răspuns”.
       acestui capitol poate fi descărcată   Dan Andronache, vice­ ANALIZA EXTINSĂ A DATELOR continuare în pag. 8
       la https://www.strategicthinking.ro/ președinte True Story Project, a


      4                                         APRILIE 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9