Page 4 - Media Expres nr. 3 / martie 2021
P. 4

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
       ONLINE
       DIGI are o nouă interfață pentru serviciul


       de video Digi Online
       Digi ­ https://www.digi.ro/ ­ a anunțat schimbarea din februarie 2021 a   avansate tehnologii. Digi aduce pe
       conturilor pentru clienții săi cu un nou flux de comandă ce va îngloba   piață cele mai accesibile servicii de
                                             comunicații electronice, atât în
       o zonă de administrare a serviciilor existente, a facturilor, contractelor  domeniul serviciilor fixe, cât și al
       și setărilor de securitate. De asemenea, tot din februarie, aplicația  celor  mobile. Acest  avantaj
       Digi Online are o interfață nouă pentru versiunea compatibilă cu  competitiv s­a transformat, în timp,
                                             într­un beneficiu pentru milioane
       Android.                                  de clienți, care au dobândit, astfel,
                                             un acces mai rapid și mai puțin
           Odată cu introducerea  Serviciul este disponibil  comercial DIGI.ro vor veni cu multe  costisitor la servicii de cea mai
       acestor optimizări și funcționalități,  gratuit clienților Digi NET și Digi TV  vești îmbucurătoare pentru clienții  bună calitate.
       clienții au la dispoziție o interfață  (servicii cumulate). Din Digi Online,  DIGI, din dorința de a menține le­ Potrivit raportului „Exce­
       cu aceleași elemente vizuale  utilizatorii pot viziona peste 75 de  gături cât mai strânse cu #oame­ lența în Experiența Clientului”,
       pentru plasarea comenzilor online,  televiziuni retransmise de Digi TV  niiDigi, cu clienții noi și existenți.  realizat de KPMG pe baza unui
       indiferent de natura acestora –  și au acces, dacă activează extra­ Grupul Digi este liderul  studiu desfășurat în timpul stării de
       servicii noi, extraopțiuni sau  opțiunile aferente, la programele  segmentului de servicii de internet  urgență, în 27 de țări și regiuni,
       upgrade net. În cazul comenzilor  HBO (HBO Go), Cinemax și  fix și pay­tv, după cotele de piață  Digi este operatorul de comunicații
       de servicii noi, clienții își pot  FilmNOW.  deținute în România, și unul dintre  electronice cu cel mai ridicat
       selecta din contul personal ziua și  De asemenea, tot din  operatorii europeni de top în  punctaj privind experiența clientului
       intervalul preferat pentru instalare,  februarie, aplicația Digi Online  domeniul comunicațiilor electronice  (8,09 în 2020 față de 7,72 în
       în timp ce activarea/dezactivarea  are o interfață nouă pentru  convergente, derulând operațiuni  2019).
       extraopțiunilor și a upgrade­urile  versiunea  compatibilă  cu  și în Ungaria, Spania și Italia.  Pentru al doilea an con­
       se va putea realiza aproape  Android, iar în perioada urmă­ Compania deține cea mai modernă  secutiv, Digi a ocupat, în 2020,
       instantaneu, doar cu un click.  toare va fi lansată și o aplicație  (state of the art) și mai extinsă  prima poziție în clasamentul sec­
           Noua  interfață  mai  nouă pentru IoS.  rețea de fibră optică din regiune,  torial, demonstrând că menține
       permite clienților vizualizarea servi­
       ciilor deținute și a contractelor
       încheiate cu DIGI; modificarea
       datelor de contact și a preferințelor
       de confidențialitate (GDPR); acce­
       sarea istoricului* de facturi și plăți;
       achitarea celei mai recente facturi
       pentru serviciile DIGI; modificarea
       numelui rețelei Wi­Fi și schimbarea
       parolei, în cazul clienților Digi Net
       care utilizează un echipament
       (router) pus la dispoziție de
       operator; transmiterea de sesizări
       și istoricul acestora; finalizarea
       comenzilor plasate prin contul
       DIGI.ro.
           Platforma Digi Online
       https://www.digionline.ro/ oferă, de
       asemenea, conținuturi TV premium
       oriunde și oricând.
           Pentru că fenomenul
       multiscreening a cunoscut noi
       dimensiuni în 2020, în contextul
       unui consum accelerat de conținut
       video, în special prin platformele
       de streaming și video­on­demand
       (VoD), Digi Online, platforma care
       le oferă clienților accesul la cele
       mai apreciate conținuturi TV, vine
       cu o serie de îmbunătățiri.
           Din februarie, clienții
       pot activa mult mai ușor contul Digi
       Online,  utilizând  datele  de
       conectare la contul DIGI.ro, iar
       platforma beneficiază și de un nou  Pentru DIGI, dezvol­ ajungând la o acoperire de circa  clientul în centrul preocupărilor
       „look”, adică de o interfață  tarea digitală și integrarea la un  8,4 milioane de gospodării în  sale și îi livrează cea mai bună
       redesenată. Clienții trebuie să  nivel superior a funcționalităților  România și Ungaria, la finalul  experiență, atât în privința solu­
       dețină sau să își creeze un cont  care ușurează accesul clienților la  anului 2019.  ționării diverselor situații apărute,
       DIGI.ro și să aibă active serviciile  serviciile de comunicații electronice  În domeniul serviciilor  cât și a satisfacerii nevoilor aces­
       de televiziune și internet, astfel  fixe și mobile prin device­uri mul­ mobile de voce și date, Digi a fost  tuia. Studiul a evaluat 136 de
       fiind necesar un singur set de  tiple este o prioritate și în 2021.  mereu un adept al pionieratului,  branduri din 8 domenii de activi­
       credențiale.       Atât Digi Online, cât și site­ul  implementând de timpuriu cele mai  tate.      4                                          MARTIE 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9