Page 10 - Media Expres nr. 3 / martie 2021
P. 10

TV
      AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
     Ioana Plopeanu este noul PR Manager


     Discovery și Eurosport pentru EMEA

     Ioana Plopeanu preia atribuțiile de PR Manager Discovery
     și Eurosport pentru regiunea EMEA de la Anca Amariei,
     care va intra în concediu de maternitate, potrivit unui
     anunț adresat colaboratorilor la 4 martie de Anca Amariei.


         Din profilul de Linkedin reiese că
     Plopeanu este din martie 2021 EMEA Publicity
     Manager, Factual & Sports, la Discovery Inc.,
     ultimul loc de muncă pe care l­a părăsit în
     septembrie  2020  fiind  Corporate
     Communications Manager la Pro TV.
         Plopeanu a mai lucrat ca PR la
     agenția The Practice, la Borțun & Olteanu și la
     Ethos Relații Publice.       poziția de coordonator pentru relațiile cu presa și
         Ioana Plopeanu este din Buzău și a  comunicare externă (timp de trei ani și jumătate).
     absolvit Comunicare și relații publice la  A mai lucrat ca Marketing & PR Intern timp de un
     Universitatea din București în anul 2010. an, la Kaspersky Lab. Amariei are un master în
         Anca Amariei lucrează la Discovery de  Comunicare și Relații Publice la Universitatea din
     peste 7 ani, unde a venit de la Cosmote, din  București, obținut în anul 2012.


     SES a semnat noi contracte

     multianuale cu televiziuni publice     SES a semnat în 2020 mai multe contracte multianuale
     pentru capacitate pe satelit cu o serie de televiziuni
     publice din Europa, în valoare de peste 66 milioane de
     euro, potrivit unui comunicat difuzat de Grayling.         Milioane de gospodării din Europa  Suntem încântați să­i ajutăm pe ARD, ZDF, BBC,
     echipate cu televiziune prin satelit vor putea  TV5Monde, France 24 și BVN ­ unii dintre cei mai
     continua astfel să vizioneze conținut SD și HD  mari radiodifuzori europeni ­ să ajungă la cât mai
     livrat cu cea mai înaltă fiabilitate. Printre  mulți oameni prin serviciile lor”,
     companiile de media care au semnat înțelegeri  a declarat Steve Collar, CEO
     cu SES se numără ARD și ZDF în Germania,  SES.
     BBC în Marea Britanie, BVN în Olanda, precum  La nivel global, SES
     și TV5Monde și France 24 în Franța, prin  transmite peste 8.200 feeduri
     partenerul Globecast.       de televizune și video și
         În condițiile în care aproape întreaga  acoperă peste 367 milioane de
     populație globală a fost afectată într­un fel sau  gospodării,  oferind  servicii
     altul de restricțiile impuse de pandemia COVID­ media  administrate  pentru
     19, radiodifuzorii au înregistrat o creștere rapidă  conținut liniar și nonliniar. Fără
     a audienței, pe toate categoriile de vârstă,  a fi amintite în comunicatul de
     programele televiziunilor lineare fiind urmărite  presă, televiziunea publică din
     pentru informații despre pandemie din știri oficiale  România și PRO TV din
     și de încredere, se arată în comunicat.  România folosesc în mod
         Companiile  media  europene  tradițional sateliții SES pentru
     exploatează sateliții SES de pe pozițiile orbitale  transmisia programelor lor.
     19,2O Est și 28,2O Est pentru a transmite  Compania  este
     semnalul TV în peste 89 milioane de  listată la bursele de la Paris și
     gospodării.            Luxembourg (Semn: SESG).
         „Furnizarea de programe TV cu  Mai multe informații sunt
     informații de încredere și divertisment de calitate  disponibile la: www.ses.com.
     este foarte importantă în perioade de criză.      10                                         MARTIE 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15