Page 8 - Media Expres nr.3 (289) / MARTIE 2024
P. 8

AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
                 „Câştigă România”, un nou

                 sezon la TVR 1
                 „Câştigă România” – singurul quiz­show de cultură generală cu tematică
                 românească – revine la TVR cu patru ediţii pe săptămână, după ce Consiliul
                 de Administraţie al Televiziunii Publice a aprobat la 29 februarie 2024,
                 realizarea unui nou sezon al emisiunii.


                    Concursul este prezentat de  De­a lungul celor 13 sezoane  absolută în istoria TVR, dar şi în
                 Virgil Ianţu şi realizat în parteneriat  difuzate până în prezent, s­au  finala „International Format Awards
                 cu Zucchero Media, provocând  realizat 40 de castinguri, peste 600  2018”, la secţiunea „Cel mai bun
                 telespectatorii să îşi testeze cu ­ de ediţii şi au fost folosite  format de game show de studio”, o
                 noştinţele despre România şi să­şi  aproximativ 34.000 de întrebări. În  competiţie internaţională care pre ­
                 consolideze cultura generală. În  emisiune au participat peste 1.000  miază cele mai valoroase for mate
                 acelaşi timp, emisiunea este parte a  de concurenţi, şase au fost  de televiziune.
                 misiunii publice a Televiziunii  câştigători ai marelui premiu, iar     Virgil Ianțu © TVR
                 Române de promovare a educaţiei,  cinci dintre ei au primit câte un au­ Emisiunea „Câştigă Ro mâ ­
                 culturii şi valorilor româneşti. toturism.     nia”, devenită brand al Televiziunii
                    În fiecare ediţie, în platoul de        Române, va fi difuzată şi pe TVR
                 filmare se află trei concurenţi care  „Câştigă România!” a fost  INTERNAŢIONAL, TVR MOLDOVA
                 trebuie să răspundă corect la cât  selecţionată la cea de­a 12­a ediţie  şi pe platforma TVR+, asigurând
                 mai multe întrebări de cultură  a Eurovision Creative Forum,  promovarea, la nivel internaţional,
                 generală şi să străbată, virtual, mai  organizat de EBU (European  nu doar a televiziunii publice, ci şi a
                 multe judeţe de pe harta României. Broadcasting Union), o premieră  României.
      8                                         MARTIE 2024
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13