Page 3 - Media Expres nr 5 / mai 2021
P. 3

AUTORITĂȚI
                     LEGISLAȚIE SATELIT RADIO DTH TV CABLU AUTORITĂȚI


      Coaliția PNL­USR­PLUS­UDMR a


      stabilit recordul blocării activității CNA:

      peste trei luni      Comisiile de cultură ale Parlamentului au dat luni, 26 aprilie, într­o  Redresare și Reziliență. Cele trei
      şedinţă comună, avize favorabile pentru patru dintre cei cinci candidaţi    partide din coaliție nu au ajuns
                                             nici la această oră la o decizie
      propuşi de partidele politice, Guvern și Președinte, ca membri titulari  definitivă  asupra  împărțirii
      pentru cele patru posturi vacante din Consiliul Naţional al Audiovizualu­   funcți lor, au precizat surse
                                               i
      lui. Cu toate acestea, până la închiderea ediției, confirmarea în plen a    liberale pentru Ziare.com, motiv
                                             pentru care procedura privind
      noilor membri nu a fost nici măcar programată, rezultând astfel cea mai    revocările din funcții ale șefilor
      lungă perioadă din istoria CNA când instituția nu funcționează ­ timp de    de la TVR, Radio și Avocatul
      peste trei luni. Eșecul Parlamentului de a numi noi membri după expi­     Poporului  anunțate l drept
                                             prioritare pentru Coa iție sunt
      rarea mandatelor altora este și fără explicații, dar și fără vinovați.     tărăgănate în Parla ment.
          După audierea candi­ nunţat pentru reajustarea cuan ­ cauza lipsei de cvorum – care  Atât PNL, cât și UDMR
      daților, singurul care a fost  tumului amenzilor, care "nu au  prevede desfășurarea ședințelor  își doresc să obțină șefia TVR,
      respins, cu doar un vot „pentru”,  fost modificate de mult timp".  cu 8 din 11 membri. dar  și  cea  a Avocatului
      a fost Radu Herjeu, fost membru  "CNA este o instituţie pe care o  În lipsa unui motiv ofi­ Poporului, în vreme ce USR
      CNA, susţinut de PSD.   putem considera în mare parte  cial, dar și a unei legislații care  dorește conducerea Radioului.
          Cu majoritate de voturi  vinovată de stadiul în care se  să sancționeze întârzierea numi­ Liberalii  le­ar  fi  sugerat
      au fost confirmați: Mircea Toma ­  află  audiovizualul  românesc.  rilor, singura explicație plauzibilă  partenerilor de la UDMR să preia
      membru  titular  (din  partea  Primul lucru care cred că trebuie  este că actuala Coaliție leagă nu­ șefia Agerpres, însă aceștia au
      Guvernului),  avându­l  ca  realizat în cadrul CNA este o  mirile în mai multe instituții pu­ refuzat oferta președintelui PNL,
      supleant pe Dan Radu; Valentin  reajustare faţă de public, dar şi  blice de o negociere "la pachet":  astfel că șefia agenției naționale
      Jucan ­ membru titular (din  faţă de legiuitor", a spus Jucan. CNA, Avocatul Poporului, TVR și  de presă ar putea fi preluată tot
      partea Guvernului), avându­l ca  Mircea  Toma  radioul public.      de liberali. În PNL se vehiculează
      supleant pe Rareş Niculescu;  consideră că CNA este "atins de  Ziare.com publica la 4  numele lui Andi Manciu, fostul
      Dorina Rusu ­ membru titular  infodemie,  care  însoţeşte  mai un articol în care scria că o  șef al Gru pului de Comunicare
      (susţinută,  pen tru  un  nou  pandemia şi pune în pericol  nouă rundă de negocieri dificile  Strate gică,  pentru  preluarea
      mandat, de preşe dintele Klaus  sănătatea publică". "Contami­ are loc zilele acestea în coaliția  șefiei Ager pres.
      Iohannis), având­o ca supleant  narea populaţiei cu in for maţii  de guvernare pentru că PNL,  Luni, 26 aprilie, într­o
      pe Oana Mihalache și Ionel Palăr  false şi cu teorii ale cons piraţiei  UDMR și USR­PLUS nu reușesc  postare pe pagina personală de
      ­ membru titular (sus ţinut de  conduce la un număr mic de  să ajungă la o înțelegere în  Facebook, Andi Manciu, care
      PNL),  având­o  ca  mem bru  persoane care se vor vac cina", a  privința împărțirii TVR, Radio și  coordona Grupul de Comunicare
      supleant pe Valentina Postelni­ spus Mircea Toma. Avocatul Poporului, ultimele trei  Strategică în calitate de consilier
      cu.                Ionel Palăr, fost parla ­ poziții care ar urma să fie  de stat la cancelaria premierului,
          Procedura de numire  mentar, s­a pronunţat pentru o  preluate  de  coaliție.  Tot  și­a anunțat plecarea din Guvern
      în Parlament prevede ca membrii  legislaţie a audiovizualului adap ­ Ziare.com a scris anterior că  de la 1 mai.
      cu majoritate de voturi "pentru"  tată la condiţiile actuale. ședința  ple nului  reunit  al  La 6 mai Radu Herjeu a
      să fie înaintaţi pentru votul final,  Radu Herjeu a explicat  Parlamentului pen tru revocarea  scris pe pagina sa de Facebook:
      în plen, cu avizul comisiilor de  că îşi doreşte să continue ca  șefilor de la TVR și Societatea  "Așadar, domnul fost deputat
      cultură reunite. Parlamentul a lu­ mem bru CNA pentru că "au ră ­ Română de Radio difuziune a fost  timp de 16 ani, fără nicio
      crat în Plen în zilele de 26 și 27  mas foarte multe lucruri de făcu­ amânată și nu a mai avut loc  legătură cu audiovizualul, votat
      aprilie, dar și la 5 mai fără să vo­ t", potrivit agenției publice de  marți, 27 aprilie, așa cum  de  membrii  PNL­USR  ai
      teze noii membri CNA.   știri.           anunțase  Ludovic  Orban,  Comisiilor de mass­media din
          Potrivit Agerpres, în  Din 8 februarie 2021, în  președintele Camerei De pu taților,  Parlament pentru a depolitiza și
      cadrul audierilor din 26 aprilie,  urma încheierii mandatelor lui  în urmă cu câteva săptămâni.  profe sionaliza CNA­ul a donat
      Dorina Rusu a pledat pentru  Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu şi  Motivul invocat de pre ­ Partidului Național Liberal, anul

      întâlniri periodice ale membrilor  Dorina Rusu şi după decesul lui  șe din tele PNL în ședința Biroului  trecut, 448.000 de lei!!! Și "doar”
      CNA cu parlamentarii Comisiilor  Radu Călin Cristea ­ în octombrie  Executiv a fost acela că "nu  120.000 în 2019. Scump, domle,
      de Cultură pentru a discuta  2020, CNA, cu şapte membri,  poate fi sigur de prezența libe ­ scump! Dincolo era gratis! Cu
      diverse propuneri legislative. este în imposibilitatea de a se  ralilor în plen", în contextul ten ­ așa meritocrație dă dreapta n­ai
          Valentin Jucan s­a pro ­ reuni în şedinţe publice, din  siunilor pe Planul Național de  cum să te bați!" (M.P.).

                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8