Page 1 - Media Expres nr. 3 (265) / martie 2022
P. 1

CABLU ● TV ● SATELIT ● IP ● ONLINE                          www.mediaexpres.ro

     APARE LUNAR ● 32 de pagini ● 20 lei                     AN 23, NR. 3 (265) MARTIE 2022               P PE E  F FO ON ND DU UL L  A AG GR RE ES SI IU UN NI II I

               Difuzarea Russia Today și


               Sputnik a fost interzisă oficial

               pe teritoriul Uniunii Europene


               p p. .  4 4


               G Gr ru up pu ul l  D Di ig gi i  a a  a av vu ut t  v ve en ni it tu ur ri i  î în n               c cr re eș șt te er re e  î în n  2 20 02 21 1


               p p  3 3                             D DI IN N  S SU UMAR:
                                                      MAR:

                           H HB BO O  Max s­a lansat în România la 8 martie   7
                              Max s­a lansat în România la 8 martie   7
                            M are loc la 10 mai la Koln în format fizic  10
                      A AN NG GA A  C CO OM are loc la 10 mai la Koln în format fizic  10
                            T Te el le es st te e  s se e  a aș șt te ea ap pt tă ă  l la a  v ve en ni it tu ur ri i  î în n  c cr re eș șt te er re e      1 11 1
                         T Te el le ek ko om m  R Ro om ma an ni ia a  C Co om mm mu un ni ic ca at ti io on ns s  a a  d de ev ve en ni it t
    MEDIA EXPRES                       O Or ra an ng ge e  R Ro om ma an ni ia a  C Co om mm mu un ni ic ca at ti io on ns s      2 23 3
       pe mobil
   1   2   3   4   5   6