×

Legislaţie -- Data și ora publicării: 20.03.2024 19:24:52

Legea privind serviciile digitale a fost publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare vineri 22 martieBucurești (MEDIA EXPRES) / 20 mar 2024 / Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, prin care Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații este desemnată coordonatorul serviciilor digitale, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.232 din 19 martie și intră în vigoare vineri, 22 martie, potrivit unui anunț al ANCOM.

Coordonatorul serviciilor digitale (DSC)
În calitatea sa de coordonator desemnat al serviciilor digitale, ANCOM este instituția responsabilă de toate aspectele legate de supravegherea și asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către furnizorii de servicii intermediare.

În vederea exercitării de către ANCOM a atribuțiilor prevăzute în lege, Autoritatea a elaborat și a supus consultării publice patru proiecte de decizii care vin să completeze cadrul legislativ primar: proiectul de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare, proiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de soluționare a plângerilor privind serviciile digitale, proiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online și proiectul de decizie privind procedura de acordare a statutului de notificator de încredere.

ANCOM este punct de contact unic în ceea ce privește aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale și raportarea unor date și/sau informații către Comisia Europeană și/sau către coordonatorii serviciilor digitale din celelalte state membre. De asemenea, Autoritatea este membru al Comitetului european pentru servicii digitale – organism consultativ independent format din coordonatorii naționali, care va sprijini efectuarea investigațiilor comune, va emite avize și recomandări și va promova elaborarea și punerea în aplicare a orientărilor și rapoartelor privitoare la subiectele abordate de Regulament.

Principalele prevederi ale Legii

Legea stabilește măsurile naționale necesare pentru aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale, desemnează coordonatorul serviciilor digitale și adoptă regimul sancționator aplicabil în cazul nerespectării obligațiilor stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale sau prin lege. Totodată, legea creează și un mecanism prin care autoritățile sau instituțiile publice ce dețin competențe pe anumite sectoare sau domenii de activitate pot emite ordine pentru eliminarea unui anumit conținut considerat ilegal conform normelor naționale.

Furnizorii de servicii intermediare

Conform legii, furnizorii de servicii intermediare care au locul principal de stabilire sau reședința în România ori reprezentantul lor legal este stabilit în România au obligația de a transmite ANCOM, în termen de cel mult 45 de zile de la data începerii oferirii serviciilor, o informare în acest sens, care va cuprinde datele de identificare ale furnizorului și datele de contact ale acestuia în vederea comunicării eficiente cu instituțiile sau autoritățile publice, anunțând orice modificări ale acestora. Obligația de informare a ANCOM se aplică și furnizorilor care oferă servicii intermediare la data intrării în vigoare a legii, termenul de 45 de zile fiind calculat de la acest moment.
Forma, conținutul și condițiile în care se va realiza informarea sunt cuprinse în proiectul de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediare, aflat în consultare publică.

Serviciile intermediare sunt:
- servicii de „simplă transmitere” (mère conduit): sunt incluse aici categoriile generice de servicii, precum internet exchange points, punctele de acces fără fir, rețelele virtuale private, serviciile și resolverele DNS, registrele de nume de domenii de prim nivel, registratoarele pentru domenii, autoritățile de certificare care eliberează certificate digitale, telefonie VoIP și alte servicii de comunicații interpersonale;
- servicii de „stocare în cache” (caching): vizează serviciile privind furnizarea de rețele de distribuție de conținut, de proxy-uri invers sau de proxy-uri de adaptare a conținutului;
- servicii de „găzduire” (hosting): vizează categoriile de servicii precum „cloud computing”, găzduirea de pagini web, serviciile de referențiere cu plată sau serviciile care permit partajarea de informații și de conținut online, inclusiv stocarea și partajarea de fișiere.

Regulamentul privind serviciile digitale stabilește, pentru fiecare categorie de furnizori de servicii intermediare, condițiile în care furnizorul de servicii intermediare este exonerat de răspundere în legătură cu informațiile furnizate de destinatarii serviciului.

Furnizorii de servicii de găzduire (inclusiv furnizorii de platforme online) trebuie să implementeze mecanisme de notificare și acțiune pentru a permite oricărei persoane fizice sau entități să notifice prezența presupusului conținut ilegal în cadrul serviciului pe care îl oferă. În cazul în care aceste notificări permit unui furnizor de servicii de găzduire să identifice caracterul ilegal al activității sau informațiilor relevante fără o examinare juridică detaliată, atunci, din momentul în care ia cunoștință de aceste aspecte, furnizorul de servicii de găzduire trebuie să acționeze prompt pentru a elimina conținutul ilegal sau pentru a bloca accesul la acesta.

În plus, furnizorii de platforme online trebuie să pună la dispoziția destinatarilor serviciului sisteme interne de soluționare a plângerilor cu privire la deciziile pe care le iau în legătură cu notificările privind un presupus conținut ilegal sau referitoare la conținutul incompatibil cu termenii și condițiile de utilizare a serviciilor lor. În urma primirii ordinului de a acționa împotriva conținutului ilegal, furnizorul de servicii intermediare este obligat să informeze autoritatea emitentă (relevantă) cu privire la modul în care a dat curs respectivului ordin, iar autoritatea emitentă (relevantă) are obligația de a transmite ANCOM o copie a ordinului, împreună cu răspunsul furnizorului cu privire la modul în care a dat curs ordinului respectiv.

Autoritățile responsabile pentru supravegherea conținutului online

Legea stabilește în sarcina autorităților relevante (instituții, autorități publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate sau autoritățile judiciare) posibilitatea de a emite ordine prin care se solicită furnizorului de servicii intermediare să acționeze împotriva conținutului ilegal din mediul online sau să furnizeze anumite informații.

Prin „conținut ilegal” se înțelege orice informație care, în sine sau prin raportare la o activitate, inclusiv vânzarea de produse sau furnizarea de servicii, nu este conformă cu dreptul Uniunii Europone sau cu dreptul oricărui stat membru care este conform cu dreptul Uniunii, indiferent de obiectul sau natura exactă a dreptului respectiv. Activitățile desfășurate în mediul online trebuie să respecte normele juridice naționale în vigoare, iar autoritățile publice ce dețin competențe pentru supravegherea anumitor sectoare ori domenii de activitate în mediul offline trebuie să urmărească respectarea normelor și pentru faptele petrecute în mediul virtual (online). Pe scurt, tot ce este ilegal în mediul offline este ilegal și în mediul online, iar autoritățile relevante au un rol important în semnalarea existenței în mediul online a unui anumit conținut ce este calificat de normele naționale ca fiind ilegal.

Destinatarii serviciilor intermediare

Destinatarii serviciilor intermediare sunt persoanele fizice sau juridice care utilizează un serviciu intermediar, în special cu scopul de a căuta informații sau de a le face accesibile. Utilizatorii comerciali, consumatorii, cât și alți utilizatori sunt considerați, în sensul Regulamentului privind serviciile digitale, destinatari ai serviciilor.

Atunci când constată un conținut ilegal/o activitate ilegală, primul pas pe care trebuie să îl facă destinatarul serviciului intermediar este să sesizeze furnizorul.

Secțiune dedicată Regulamentului privind serviciile digitale

Atribuțiile DSC, obligațiile furnizorilor de servicii intermediare, drepturile destinatarilor serviciilor și normele stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale pot fi consultate pe pagina dedicată serviciilor digitale de pe site-ul ANCOM ce este actualizată permanent la adresa https://www.ancom.ro/servicii-digitale_7084.
(MEDIA EXPRES)


Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover


Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2023-2024 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover
Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici
© 2001 -  Media Expres SRL