×

Autorităţi -- Data și ora publicării: 16.02.2024 10:42:48

CNA a publicat Lista stațiilor TV pentru 2024 în vederea aplicării principiului „must carry”București (MEDIA EXPRES) / 16 feb 2024 / Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a publicat la 15 februarie, mai târziu cu o jumătate de lună decât anul trecut, lista televiziunilor pentru aplicarea principiului must-carry, prevăzut la art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Lista este însoțită de o notă a Serviciului Juridic, Reglementări şi Relaţii Europene / Biroului Licenţe Autorizări, referitoare la aplicarea principiului must carry, care include termenele de aplicare obligației de retransmisie - în maximum 15 zile de la publicarea - și precizarea importantă că regula se aplică și serviciilor de distribuție exclusiv online.

Nota referitoare la lista must carry conține următorul text:

"NOTĂ cu privire la Lista serviciilor de programe de televiziune ce se retransmit în regim must carry în anul 2024

Prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 1567/09.02.2024 ARMA a retransmis, conform adresei CNA nr.1567/05.02.2024 transmisă ca urmare a hotărârii Consiliului luată în şedinţa din data de 31.01.2024, raportul cu audiența medie pentru stațiile de televiziune care au cerut măsurarea și raportarea pentru perioada ianuarie - decembrie 2023 în cadrul Serviciului Naţional pentru Măsurarea Audiențelor TV (SNMATV), astfel cum este Serviciul furnizat de către Kantar Media Audiences SRL, conform art.45 din Legea audiovizualului nr.504/2002.

Dintr-un total de 121 posturi TV cu audiența măsurată de ARMA, 56 posturi TV au depus declarații conform Deciziei nr. 72/2012 (libere la retransmisie și fără condiţionări tehnice sau financiare), acestea urmând să constituie lista must-carry valabilă pentru anul 2024, conform prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Deciziei CNA nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare.

Observație: Postul VP TV are acoperire regională (7 județe și Municipiul Bucureşti)

În aplicarea listei must carry valabilă pentru anul 2024, trebuie avute în vedere următoarele prevederi legale:

• Definiţiile prevăzute la Art. 1 alin. (1) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
pct. 10: retransmisia - captarea și transmiterea simultană, nealterată și integrală a serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune, destinate recepționării de către public, prin orice rețele de comunicaţii electronice, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice defineşte la art. 4 alin. (1) pct. 6, rețeaua de comunicații electronice ca fiind sistemele de transmisie, bazate sau nu pe o infrastructură permanentă sau pe o capacitate de administrare centralizată, și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețelele utilizate pentru transmisia serviciilor media audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă.
pct. 14: distribuitor de servicii orice persoană care constituie şi pune la dispoziția publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe bază de relații contractuale cu radiodifuzorii ori cu alți distribuitori;
pct. 1: serviciu media audiovizual serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media audiovizuale, având drept scop principal, al acestuia sau al unei secțiuni disociabile a acestuia, furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin rețele de comunicaţii electronice, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare; un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune sau radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, şi/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15;

pct. 13 radiodifuzor furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune;

Art. 82 (1) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare: Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de comunicații electronice are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiționări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privați este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audiență.

• Art. 13 din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare:
(1) În maximum 7 zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe vor solicita, în scris, radiodifuzorilor, pentru fiecare rețea de comunicații electronice în funcțiune, acceptul anual de retransmisie pentru toate serviciile de programe pe care sunt obligați să le retransmită potrivit art. 82 din Legea audiovizualului.
(2) Dacă în maximum 15 zile de la publicarea listei must carry radiodifuzorul nu răspunde în scris solicitării prevăzute la alin. (1), acceptul de retransmisie se consideră a fi acordat tacit.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), pentru obținerea/modificarea avizului de retransmisie, distribuitorul de servicii va transmite la CNA dovada solicitării acceptului de retransmisie.
(4) În termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe au obligația să introducă în oferta lor serviciile de programe care îndeplinesc condițiile regimului must carry şi să depună la CNA anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. c).
DECLARAŢIA - Anexa nr. 3 la Decizia nr. 72/2012 transmisă potrivit prevederilor Art. 11 alin (1) din Decizia nr. 72/2012: În scopul includerii în lista must carry, radiodifuzorii interesați vor declara la CNA, până cel mai târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs, care dintre serviciile de programe vor fi libere la retransmisie și fără condiţionări tehnice sau financiare, conform modelului declarației din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie; solicitările transmise după data de 15 ianuarie nu se iau în considerare.

Conform prevederilor legale menționate, retransmisia se aplică tuturor tipurilor de rețele de comunicații electronice, aşa cum acestea sunt definite, iar pentru a putea retransmite serviciile de programe incluse în lista must carry este necesar ca distribuitorul să dețină acceptul scris al radiodifuzorului, sau prin acord tacit.

Serviciul Juridic, Reglementări şi Relaţii Europene Biroul Licențe Autorizări"

Mai departe, lista de pe site-ul CNA conține următorul text:

I. Servicii de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România :

1. TVR 1 / TVR 1 HD
2. TVR 2 / TVR 2 HD
3. TVR 3
4. TVR CULTURAL, TVR CULTURAL (HD)
5. TVR FOLCLOR, TVR FOLCLOR (HD)
6. TVR INFO, TVR INFO (HD)
7. STUDIOUL TERITORIAL CLUJ (Judeţele CLUJ, BISTRIŢA-NĂSĂUD, SĂLAJ, BIHOR, SIBIU, MARAMUREŞ, SATU-MARE)
8. STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA (Judeţele DOLJ, OLT, VÂLCEA, MEHEDINŢI, GORJ, TELEORMAN, ARGEŞ)
9. STUDIOUL TERITORIAL IAŞI (Judeţele IAŞI, VASLUI, NEAMŢ, VRANCEA, GALAŢI, BOTOŞANI, SUCEAVA, BACĂU)
10. STUDIOUL TERITORIAL TÂRGU MUREŞ (Judeţele MUREŞ, ALBA, BRAŞOV, HARGHITA, COVASNA)
11. STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA (Judeţele TIMIŞ, ARAD, HUNEDOARA, CARAŞ-SEVERIN)

II. Servicii de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte :

- TV 5 MONDE

III. Servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi – în ordinea indicelui anual de audienţă, pentru anul 2023 :

Lista staţiilor în vederea aplicării principiului must carry"
Target: Naţional cu vizitatori
Perioada: ianuarie - decembrie 2023 (conform Adresei CNA nr. 1567 din 05.02.2024)

Denumire servicii de programe
1 ROMÂNIA TV
2 DIGI 24/ DIGI 24 HD
3 REALITATEA PLUS / REALITATEA PLUS HD
4 NAŢIONAL TV
5 ETNO TV
6 B1 TV/ B1 TV HD
7 TRINITAS TV
8 KANAL D 2
9 TRADIŢIONAL TV/ TRADIŢIONAL TV HD
10 FAVORIT TV
11 NAŢIONAL 24 PLUS
12 KISS TV / KISS TV HD
13 TARAF TV
14 PARTY MIX 4K/PARTY MIX HD/ PARTY MIX
15 ORIZONT TV
16 EMI TV/EMI TV HD
17 U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ
18 A 7 TV/A 7 TV HD
19 TV-AS
20 EURONEWS ROMÂNIA
21 SPERANŢA TV
22 PRIMA NEWS / PRIMA NEWS HD
23 ATOMIC
24 METROPOLA TV
25 MAGIC TV/MAGIC TV HD
26 MUSIC CHANNEL / MUSIC CHANNEL HD
27 ALEPH NEWS / ALEPH NEWS HD
28 MOLDOVA TV/MOLDOVA TV HD
29 ALFA OMEGA TV
30 NAŞUL.TV
31 TRAVEL MIX HD/ TRAVEL MIX 4K / TRAVEL MIX 8K
32 HIT MUSIC CHANNEL / HIT MUSIC CHANNEL HD
33 CREDO TV
34 INEDIT TV
35 NCN
36 BOLLYWOOD CLASIC
37 KAPITAL TV
38 CINETHRONIX
39 TELESTAR 1
40 MOOZ DANCE
41 GLOBAL NEWS / GLOBAL NEWS HD
42 CANAL 33 HD
43 ROCK TV/ROCK TV HD
44 TeleMoldova PLUS / TeleMoldova PLUS HD
45 DISCO MIX
46 RAPSODIA TV
47 EXPLORIS/EXPLORIS HD
48 APOLLONIA TV
49 ATOMIC ACADEMY
50 SHOP ON TV HD/SHOP ON TV 4K
51 SENS TV
52 LINKPRESSTV
53 24 MIX TELESHOP / 24 MIX TELESHOP HD
54 MELOS TV
55 ZOOM TV/ZOOM TV HD/ZOOM TV 4K

Sursa: Kantar Media

Lista serviciilor de programe de televiziune ce se retransmit în regim must carry este întocmită conform listei stațiilor TV comunicată de ARMA prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 1567/09.02.2024 (în lista cu stațiile de televiziune care au cerut măsurarea audiențelor nu este menționat formatul de difuzare al serviciilor de programe)

//

Lista continuă cu:

IV. Servicii de programe locale şi regionale aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României :

VP TV

V. Servicii de programe destinate minorităţilor naţionale cu o pondere mai mare de 20%, aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României :

*) ERDELY TV – program regional (judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Timiş) în limba maghiară, destinat minorităţii maghiare din România.

Ponderea populaţiei de etnie maghiară : judeţele Harghita – 85,7%, Covasna – 71,8%, Mureş – 35,6%, Satu Mare – 31,4%, Bihor – 22,3% şi Sălaj – 20,8%.

VI. Servicii publice ale Societăţii Române de Radiodifuziune ; programe de radiodifuziune naţionale şi locale, private :

Pot fi accesate din lista Licenţelor audiovizuale pentru difuzarea terestră, prin satelit şi prin reţele de comunicaţii electronice a serviciilor de programe de RADIODIFUZIUNE.

(MEDIA EXPRES)


Dacă tot ați ajuns aiciAbonamentele vă oferă acces la News Alerts pe e-mail, Anuarul gratuit online, și zilnic la REVISTA PRESEI, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știrile la liber, accesibile și pentru cei cu mai puține mijloace materiale interesați de comunicații, audiovizual și cinematografie. Dacă aceia dintre Dvs. care citesc știrile noastre și găsesc un folos în ele ne-ar ajuta, existența noastră nu ar mai fi pusă sub semnul nesiguranței zilei de mâine. Abonament click aici
Revista MEDIA EXPRES ediția curentă
Gratuit online, doar un click: Most recent issue of monthly Media Expres 1st Cover


Anuarul MEDIA EXPRES cu ediția 2023-2024 este online!
Gratuit online, doar un click: Latest issue Media Expres YEARBOOK 1st Cover
Abonamentele la știrile MEDIA EXPRES va oferă acces la Alerta Știri! pe e-mail, Anuarul Media Expres și zilnic la REVISTA PRESEI, cu ultimele știri media, tv și comunicații, iar mai important pentru noi, ne ajută să publicăm știri verificate, la liber, pentru toți cei interesați de programe TV, radio, conținut online, cablu, comunicații, audiovizual și film (cinematografie). Noi ținem în arhivă istoria audiovizualului. Click aici pentru prima nostră știre online, când foarte puține dintre marile ziare și reviste nici nu se gândeau la versiuni digitale și la prezența pe web.

Pentru abonamente click aici
© 2001 -  Media Expres SRL